Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20742
Title: Endüstrileşme ve planlama
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Öztürk, Ahmet
Keywords: Endüstrileşme
Planlama
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, A. (1983). "Endüstrileşme ve planlama". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 67-74.
Abstract: Endüstrileşme bir zorunluluk olarak her düzeyde planlamayı getirmiştir. Endüstrileşme ve kentleşme süreci ile çok akından ilişkili olan planlama, toplum üzerinde faydalı ve akılcı sosyal bir kontrol aracı olmuştur da denilebilir. Planlama düşüncesi farklı çeşitli durumlara; ulusal, bölgesel, kentsel veya herhangi bir endüstride üretim sürecinin planlanması gibi uygulanmıştır. Endüstrileşme ile gelişen batı ekonomileri içinde bulunduğu sorunlar nedeni ile günden güne planlamaya doğru sürüklendiği söylenebilir. Şöyle ki, dün olduğu gibi bugün dahi, gelişmekte olan ülkeler değişen oranda, ekonomik, politik ve sosyal yönde birçok sorunlara sahiptirler . Endüstrileşmiş ülkelerin karşılaştıkları en önemli sorunun ise üretim bunalımından gelen enflasyon ve işsizlik olduğu söylenebilir. Endüstrileşmiş batı ekonomilerinde düzensiz piyasa mekanizması makro ekonomik kararlılığı sağlayıcı yönde işlemediği 1930'lu yıllardan beri görülmektedir. Biliyoruz ki, 1930 dünya buhranında, çoğu endüstrileşmiş batı ekonomilerinde endüstriyel üretim % 20-30 arasında azalma gösterdiği gibi milyonlarca kişi işsiz kalmıştır. Yine 197 4-75'lerde petrol krizinin yarattığı bunalım ile söz konusu ülkelerde endüstriyel üretimde dikkate değer bir azalış olurken yüzbinlerce kişi işsiz kalmıştır . Ayrıca 1982 yılının sonlarına doğru üretim, gelir ve dolayısı ile istihdamda konjoktürel bir devreye girilmiş , A.B.D., İngiltere, Batı Almanya, Hollanda da işsizlik oranı % 8 - % 13 oranında olmuştur. Türkiye'de ise bu oran aynı yıl için % 18, 19'dur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20742
Appears in Collections:1983 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_1_6.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons