Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20701
Title: Ekonometrik modeller
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Ertaş, Sacit
Keywords: Ekonometri
Cebrik modeller
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertaş, S. (1983) "Ekonometrik modeller". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 183-209.
Abstract: Saınuelson, Koopmans ve Stone (1954) ekonometriyi "gerçek ekonomik fenomenlerin, uygun karar alma metotları ile aralarında bağıntı kurularak, birlikte geliştirilen teori ve gözlemlere dayalı nicel analizi" olarak tanımlamaktadır. Bu tanımın da açıkça işaret ettiği gibi herhangi bir ekonometrik çalışmada üç temel öğe - teori, gerçekler ve istatistiki karar alma (sonuç çıkarma}- bulunmaktadır. Bu temel öğelere dayanan ekonometrik yaklaşım Şekil 1'de özetlenmektedir Herhangi bir ekonometrik çalışmanın temel öğelerinden biri olan teorinin kullanılabilir bir kalıp içinde geliştirilmesi gerekmektedir. Ekonometrinin amaçlan açısından en kullanılabilir kalıp, şekil de gösterildiği gibi, model ve özellikle ekonometrik model olmaktadır. Model -incelenmekte olan iktisadi fenomen için geçerli teoriyi özetlemektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20701
Appears in Collections:1983 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_1_15.pdf6.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons