Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20698
Title: Karar vermede duyarlılık analizleri
Authors: Rappaport, Alfred
Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Esen, Serdar A.
Keywords: Yönetimde karar verme
Duyarlılık analizleri
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Rappaport, A. (1983) "Karar vermede duyarlılık analizleri". çev. A. Serdar Esen. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 165-182.
Abstract: Çağdaş yönetici çok ender olarak belirsizlik koşullarından bağımsızdır . Günümüzün değişen toplumunda belirsizlik hemen herkesin kabul ettiği bir gerçek olmuştur. Bir karar vericiden beklenen, belirsizliğin yarattığı güçlüklere karşın , içinde bulunduğu organizasyonu amaçlarına ulaştırmaktır. Belirsizlikle ilgili sorunların çoğu " ... ise ... ne olur?" biçimindedir. örneğin; i) Eğer en büyük rakibimiz, yeni mamul "x" i bizden altı ay önce şartıyla pazarlarsa ne olur? ü ç ay önce pazarlarsa ne olur? Bir ay önce pazarlarsa ne olur? - ii) Planladığımız gelişime programını bir yıl ertelersek ne olur? Altı ay ertelersek ne olur? iii) Başka bir le meye yaptığımız birle e önerisine hükümet tarafın an izin verilmezse ne olur? Yukarıda örneklerini erdiğimiz " ... ise ... ne olur? " türü sorular duyarlılık analizlerine bir giriş olarak düşünülebilir. Matematiksel an amı a duyarlılık analizleri, parametre değerlerindeki muhtemel değişikliklerin veya hataların , modelin çıktılarını nasıl etkilediğini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalardır. Uygulamada kullanılan daha ge iş anlamıyla ise, duyarlılık analizleri: Bir analizin sonuçlarında, analizde kullanılan parametre değerlerindeki değişiklikler ya da hatalar nedeniyle oluşacak farklılıkların belirlenmesi çalışmasıdır. Bu alışmanın asılma , duyarlılık analizlerinin yönetimde karar verme temelinin getirilmesine nasıl önemli katkı ar yapabileceğini göstermektir. Duyarlılık analizlerinin ilk evi , riskin daha iyi biçimde anlaşılmasını kolaylaştırmaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20698
Appears in Collections:1983 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_1_14.pdf4.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons