Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20658
Title: Çalışma grubunun analizi
Authors: Le Maitour, Louis - Marie
Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Sabuncuoğlu, Zeyyat
Keywords: Çalışma grupları
Sosyometrik testler
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Maitour, L. M. (1985). "Çalışma grubunun analizi". çev. Zeyyat Sabuncuoğlu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 147-164.
Abstract: Sosyal psikolojide, "küçük grup", "sınırlı grup" ya da " basit grup" kavramı "geniş grup" kavramının karşıtı olarak kullanılır. Bizi burada yakından ilgilendiren "küçük grup" kavramı, birbiriyle ilişkisi olan algılama olanağına sahip, bir grup üyesi, olarak aynı amacı taşıyan ve birbirini etkileyen birden çok bireyin oluşturduğu bir olgudur. Bu kavramın geleneksel tanımı şöyle yapılabilir: "Grup, birbirinden bağımsız ve ortak amaçlar taşıyan bireylerin bir araya gelmesidir". Uygulamada, küçük grup en çok on beş kişiyi kapsar, ancak bu sınır kesin değildir. Küçük grupların analizi, Moreno, Lewin ve Bavelas ın çalışmaları ile geliştirilmiştir. 1. Moreno, grup içinde kendiliğinden oluşan ve doğal ilişkileri konu alan sosyometri tekniğini geliştirmiştir. Tyrol'de, Birinci Dünya Savaşı sırasında göçmen kampının yönetimini yüklenen Moreno, bu kişiler üzerinde yaptığı gözlemlerden bu sonuca varmıştır: Bir biçimsel plan doğrultusunda bireyleri gruplara ayırmak yerine kendi tercihlerine göre gruplandırmaya gitmelerini sağlamak bu kişileri psikolojik bir rahatlığa sürüklemektedir. Birinci Dünya Savaşının bitiminde A.B.D. 'ne dönen Moreno, küçük gruplar üzerinde örneğin , okul ve ıslahevi gibi yerlerde böyle bir tekniğin uygulanabilirliğine dikkat çekmiştir. Daha sonra bu tekniği geliştirerek "sosyometrik test" şekline dönüştürmüştür. Sosyometrik test, grup üyelerine sistematik bir dizi soru yönelterek her bireyin diğer grup üyeleri haklarında sempati, antipati ve ilgisiz kalma gibi duygusal yaklaşımlarını araştırmayı amaçlar. Bu test uygulamasında soruların sınırları geniş tutulabilir. Bireyler bu sorulara bağlı kalmaksızın görüşlerini belirtebilirler.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20658
Appears in Collections:1983 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_1_13.pdf4.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons