Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20635
Title: Reklamcılığın gelişme potansiyeli ve sorunları
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Tokol, Tuncer
Keywords: Türkiye'de reklamcılık
Modern reklamcılık
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tokol, T. (1985). "Reklamcılığın gelişme potansiyeli ve sorunları". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 131-134.
Abstract: Pazarlamanın temel ögesi olan reklama, malını veya hizmetini satmak isteyen her işletmenin mutlaka gereksinimi vardır . İşletmesini karlılığa götürmek isteyen bir yönetici için önemli olan reklam yapıp yapmamak değil , güç de olsa, ne tür reklamın ne miktar yapılması gerektiğine karar vermektir. işletmeler, çoğu kez, rekabet nedeniyle reklama başvururlar. Rekabet ortamı içinde reklamın karı arttırmada küçük de olsa bir şansa sahip olduğu söylenebilir. Ancak reklamdaki herhangi bir başarısızlığın satış veya kar kaybına neden olabileceği de unutulmamalıdır. Kan arttırma veya kaybı önleme gücü , büyük ölçüde, reklamın amaçlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine bağlıdır. Reklamdan beklenen amaç ; malın varlığı hakkında bilgi vermek, pazarın belirli bir bölümünde farkında olmayı yaratmak, malın kullanımı için kişileri eğitmek, malı deneme arzusu yaratmak ve nihayet mala karşı davranış geliştirmektir. Reklam yaratıcı teknikler kullanarak mala talep yaratmaya çalışan tek yönlü bir haberleşmedir. Teknik bir iştir. O nedenle işletmede reklam bağımsız olarak değil, reklam ajansları kanalıyla yürütülür. Reklam ajansları işletmelere sadece reklam kampanyasının planlanmasında değil , aynı zamanda tüm pazarlama programının hazırlanmasında danışmanlık hizmeti sağlar. Reklam ajanslarının temel görevi, işletme için hatırda kalıcı ve ikna edici etkili reklamlar yaratmaktır. Bu amaçla da reklam veren işletmelere aşağıdaki hizmetleri sunarlar İşletmenin mal veya hizmeti üzerinde çalışma, 2. Mal veya hizmetler için şimdiki ve gelecekteki pazarın yöre, olası satış miktarı, mevsim, ekonomik koşullar ve rekabet özelliğinin miktar olarak analizi, 3. Dağıtım ve satışa etki eden etkenlere ilişkin bilgi, 4. özellik, etki, fiziksel gereç, yayılma hızı ve maliyet gibi mevcut reklam araçları hakkında bilgi, 5. Reklam planının hazırlanması ve yürütülmesi, 6. İşletmenin satış örgütü ile işbirliğini gerçekleştirme. Bu makalede amacımız, reklamcılığın dünden bugüne geçirdiği aşamalara kısaca dinmek ve Türkiye'de reklamcılığın son 10 yılda gösterdiği gelişme potansiyelini ve sorunlarını ortaya koymaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20635
Appears in Collections:1983 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_1_11.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons