Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20630
Title: Trends in the development of international tourism
Other Titles: Uluslararası turizmin gelişimindeki eğilimler
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Akat, Ömer
Keywords: International tourism
Uluslararası turizm
İktisat
Economy
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akat, Ö. (1986). "Trends in the development of international tourism". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 171-179.
Abstract: Tourism is defined as "the movement of people within their own country and across national boundaries ". It is a fairly recent economic phenomenon emerging in its international flow virtually after The Second World War. Most of the international journeys take place in the OECD area. Many countries, including developing ones, recognise the economic and social forces of the industry and utilise their tourism resources for national development. International tourism may become the greatest economic entity by the twenty-first century. If that is the case, countries have to institute proper control, organisation and marketing techniques to ensure a healthy development of the tourism industry.
Turizm: "İnsanların kendi ülkelerinde ve diğer ülkeler arasında hareketidir" diye tanımlanabilir. Tarihçesi çok eski sanılan turizm, bir ekonomik olgu şeklinde, ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştır. Uluslararası turizm in büyük bir kısmı OECD ülkeleri arasında gerçekleşmekle, azgelişmiş ülkelerde kalkınmalarını sağlayabilmek için ihtiyaç duydukları dövizlerin önemli bir kısmını turizmden elde etmeye çalışmaktadırlar. Özellikleri ve etkisi açısından, uluslararası turizm 21. Yüzyılda önemli bir ekonomik varlık olma yolundadır. Bu durumda, sağlıklı bir gelişme için, ülkelerin kendilerine uygun olacak kontrol, organizasyon ve pazarlama tekniklerine önem vermeleri gerekecektir.
Description: The article is based on the author's Ph. D. Thesis, submitted to the School of Management, University of Bath, England ( 1982).
Bu çalışma, Bath Üniversitesi İşletme Fakültesinde (School of Management) R.E. Thomas'ın danışmanlığında Ömer Akat tarafından hazırlanan "A Comprehensive and Comparative Study of Strategies for International Tourism and its Marketing with Special Reference to Turkey" adlı doktora tezine dayanılarak yazılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20630
Appears in Collections:1986 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_21.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons