Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20625
Title: Yönetim ve para politikasıyla ilgili ticari bankaların işlevlerini birleştirici bir model
Authors: Alhadeff, David A.
Alhadeff, Charlotte P.
Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Parasız, M. İlker
Keywords: Yönetim
Para politikası
Banka fonları
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alhadeff, D. A. ve Alhadeff, C. P. (1983). "Yönetim ve para politikasıyla ilgili ticari bankaların işlevlerini birleştirici bir model". çev. M. İlker Parasız. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 55-66.
Abstract: Banka sorunları geleneksel olarak hem bankanın iç yönetimi hem de para teorisi ve politikası başlıkları altında tartışılmaktadır. İlki , banka fonlarının tahsisi ve bankanın maliyet ve kazançlarıyla ilgilidir. İkincisi ise özellikle banka ödünçlerinin ve yatırım işlemlerinin para arzı üzerindeki etkileri üzerinde durmaktadır. Her iki yaklaşımda değişik kaynaklarda incelenmiştir ve yeniden tekrarına gerek yoktur. "Bu makaledeki amacımız , yukarıda adı geçen iki yaklaşımın sonuçlarını sistematik olarak birleştiren bir model ortaya koyarak bu alandaki boşluğu doldurmaktır. Bu iki yaklaşım bir yandan bankayla öncelikle bir işletme olarak ilgilenenler le, öte yandan banka işlemlerinin para arzını dolayısıyla toplam ekonomik faaliyetlerin seviyesini ve çeşidin etkilemesini ön plana alanın olaya bakış farklılıklarını yansıtmaktadır. Kişisel banka işlemlerinin sonuçları, bankanın kar ve zarar durumuyla özetlenmektedir. Banka işlemlerinin para arzı üzerindeki etkileri; bankanın bilançosunda özellikle likit karşılıklarla mevduatlar arasındaki ilişkiyle belirlenmektedir. Bu modelin amacı sistematik olarak ticari banka işlemlerinin durumunu, gelir ve bilanço durumunu aynı anda ele almaktır. Dolayısıyla, bu makalede sunulan model alternatif banka politikalarının (ödünç verme, yatırım, farklı krediler, vadeli mevduatının faiz oranlarının artırılması veya azaltılması, tüm maliyetlerini karşıla yamayan marjinal işletmelerin reddi, fazla rezerv tutmanın arzu edilirliği vb. gibi) incelenmesinde faydalı bir araçtır. Ek olarak, model kişisel bankanın karşılık taleplerinde bir değişme, içsel ve dışsal gelir ve gider akımları, merkez bankasının açık piyasa alemleri , cari. veya gelecekteki faiz değişmeleri gibi bir dizi dışsal faktörlerin etkilerini incelemekte de kullanıIabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20625
Appears in Collections:1983 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_1_5.pdf3.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons