Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20603
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇamlı, Ahmet Yavuz-
dc.date.accessioned2021-06-16T09:26:03Z-
dc.date.available2021-06-16T09:26:03Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationÇamlı, A. Y. (2019). "Aristo’nun referansıyla geliştirilen pratik-rasyonellik dinamiği". Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 38(2), 1-28.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3386-
dc.identifier.urihttps://uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2019_2/asl_01.pdf?_t=1595326254-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/20603-
dc.description.abstractModern Batı toplumları, sürekli refah artışını arzulayan ve bunu da ekonomik büyümeye endeksleyen bir anlayışa sahiptir. Gerçekten modern kapitalizmin içselleştirilmesiyle birlikte Batı’da büyük ölçekli üretim ve büyüme kabiliyeti kazanılır. Ancak ekonomik parametrelerin nihai amaç haline dönüşmesi ekonomik faaliyetlere motivasyon sağlayan değerlerin geri plana itilmelerine neden olur. Bu durum adaletsizlikleri tetiklediği gibi Batı insanında bir takım anlam kaybı problemlerine de yol açar. Bu bağlamda çalışmada sadece kendi faydasına odaklanan modern bireyin patolojik problemlerinin çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için Weberyen sosyolojiden üretilen pratik-rasyonellik olgusu Aristo düşüncesi ekseninde araştırılmıştır. Tartışmada Schutz ve MacIntyre gibi düşünürlere müracaat edilmiştir. Elde edilen bulgular, gerek sosyal ve iktisadi adaletsizliklerin giderilmesinde gerekse bireyin anlam kaybından kurtulmasında, amaç ve değer içerikli pratik-rasyonel anlayış ve eylemin özümsenmesini zaruri kılar.tr_TR
dc.description.abstractModern Western societies have an understanding that desires an increase in welfare and links it to economic growth. Indeed, with the internalization of modern capitalism, large-scale production and growth capabilities are gained in the West. However, the conversion of economic parameters to the ultimate aim causes the values that motivate economic activities to be pushed into the background. This situation triggers injustices as well as causing loss of meaning problems in Western people. In this context, this study aims to solve the pathological problems of the modern individual, which focuses only on his benefit. For this, the practical-rationality phenomenon, produced from Weberian sociology, was researched in the axis of Aristotle thought. In this discussion, thinkers such as Schutz and MacIntyre were consulted. The findings obtained necessitate the internalization of practical-rational understanding and action with purpose and value, both in the elimination of social and economic injustices and individual's loss of meaning.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAristotr_TR
dc.subjectPratik-Rasyonelliktr_TR
dc.subjectMacIntyretr_TR
dc.subjectSchutztr_TR
dc.subjectAristotleen_US
dc.subjectPractical-Rationalityen_US
dc.titleAristo’nun referansıyla geliştirilen pratik-rasyonellik dinamiğitr_TR
dc.title.alternativePractical-rationality dynamics developed with the reference of Aristotleen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage28tr_TR
dc.identifier.volume38tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisitr_TR
Appears in Collections:2019 Cilt 38 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_2_1.pdf300.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons