Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20602
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKaldor, Nicholas-
dc.date.accessioned2021-06-16T09:25:01Z-
dc.date.available2021-06-16T09:25:01Z-
dc.date.issued1984-
dc.identifier.citationKaldor, N. (1984). "Gelişmekte olan ülkelerde devalüasyon ve kur ayarlaması". çev. Ercan Eren. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 97-102.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/20602-
dc.descriptionMakale, IMF ve Dünya Bankası'nın üç aylık yayın organı olan "Finance and Development" da Haziran 1983 'de yayınlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractGelişmekte olan ülkeler, 1970'lerin başından bu yana büyük miktarlara ulaşan dış ödeme sorunlarıyla karşı karşıyadır. Dış ödeme sorunlarından dolayı, bu ülkeler resmi ve/veya gayri resmi kaynaklara başvurmak zorunda kaldılar. Gelişmekte olan ülkelerin dış ödeme açıkları petrol ihraç eden ülkelerin ödemeler dengesi fazlalıklarına aşağı yukarı eşittir. Petrol ihraç eden ülkelerin 1980 yılı itibariyle ödemeler dengesi fazlası, 100 milyar dolardan daha çoktur. Petrol ihraç eden ülkelerde görülen, ödemeler dengesi fazlasının nedeni petrol fiyatlarındaki artıştır. Petrol fiyatlarındaki artış, çeşitli ülkeleri petrol ithal paylarına bağlı olarak farklı oranda etkilemiş olabilir. Gelişmiş ülkelerin kendi ödemeler dengesini korumak için aldıkları koruyucu tedbirler de az gelişmiş ülkelerde bazı cari hesapları fazlasıyla etkilemiştir. Gelişmekte olan ülkeler açısından bir diğer dezavantaj petrol ihraç eden ülkelerle ilişkiler açısındandır. Gelişmiş ülkeler bu ülkelere ihracat yapabilmektedirler. Buna karşın, petrol üretmeyen az gelişmiş ülkelerin petrol ihracatçısı ülkelere ihracat yapma olanağı fazla değildir. Petrol fiyatlarındaki artış ve gelişmiş ülkelerin aldığı tedbirler yanında, gelişmekte olan ülkelerin kendi iç politikalarındaki bir takım yanlışlıklar da ödemeler dengesi açığının büyümesine etki etmiştir. Son belirtilen güçlüğün ortak nedenleri;-en azından bazı otoritelere göre-a) devlet harcamalarındaki fazlalıktır. Harcama fazlası bütçe açıklarıyla karşılanmıştır. Harcamalardaki artış talep artışına neden olmuştur. b) Talep fazlası olmasa bile, parasal ücretlerdeki artışlardır. Talep ve maliyetlerin artması, dış dengesizlikler yanında fiyatlardaki enflasyonist artışlara neden olmuştur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectGelişmekte olan ülkelertr_TR
dc.subjectDevalüasyontr_TR
dc.subjectPetrol ihraç eden ülkelertr_TR
dc.titleGelişmekte olan ülkelerde devalüasyon ve kur ayarlamasıtr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage97tr_TR
dc.identifier.endpage102tr_TR
dc.identifier.volume5tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.buuauthorEren, Ercan-
Appears in Collections:1984 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_1_9.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons