Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20597
Title: Firma büyüklüğü ve piyasa değeri / defter değeri anomalileri analizi: Borsa İstanbul örneği
Other Titles: Analaysing of the market value / book value and size anomalies: The case of Borsa İstanbul
Authors: Altunöz, Utku
Şahin, Nisa Kıymet
Keywords: P/D oranı
Kesitsel anomali
Anomali
B/M ratio
Anomaly
Cross-Sectional anomaly
Issue Date: 2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Altunöz, U. ve Şahin, N. K. (2019). "Firma büyüklüğü ve piyasa değeri / defter değeri anomalileri analizi: Borsa İstanbul örneği". Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 38(2), 99-120.
Abstract: Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinde kesitsel anomalilerden piyasa değeri / defter değeri anomalisinin varlığı Biriken Anormal getiri ve Ortalama Biriken Getiri yöntemleriyle Ocak 2010 – Aralık 2018 dönemleri için analiz edilmektedir. Analiz bulguları BİST’de hisse senedini tercih eden tasarruf sahipleri sene sonlarında firma büyüklüğü en düşük hisse senetlerini alıp, bir önceki dönem aldığı hisse senetlerini satarak uyguladıkları strateji ile %9,4 birikimli normal üstü getiri sağlayabileceklerdir. Aynı yöntemle sene sonlarında en düşük P/D oranlı hisse senedini satın alıp bir önceki dönem aldıklarını satarak %14 ortalama birikimli normal üstü getiri elde edebileceklerdir.
The aim of this paper is to analyze the existence of the company size and price book anomalies- for BİST covering the periods 2010 and 2018. Results indicate that investors who prefer stocks in BIST will be able to obtain 9.4% cumulative returns with the strategy they have applied to buy the stocks with the lowest firm size at the end of the year and sell the stocks they bought in the previous period. With the same method, they will be able to obtain an average of 14% cumulative return by purchasing the lowest P / D rate stock at the end of the year and selling the previous period.
Description: Bu çalışma, 25.4.2019 – 26.4.2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen FSCONGRESS 2019’da sunulan bildirinin geliştirilmiş ve genişletilmiş halidir.
URI: https://uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2019_2/asl_04.pdf?_t=1595326254
http://hdl.handle.net/11452/20597
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2019 Cilt 38 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_2_4.pdf362.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons