Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20588
Title: Osmanlı toprak düzeni ve bu düzenin kökeni
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Dinler, Zeynel
Keywords: Osmanlı'da toprak yapısı
Mülkiyet yapısı
Selçuklu toprak düzeni
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dinler, Z. (1983). "Osmanlı toprak düzeni ve bu düzenin kökeni". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-27.
Abstract: Anadolu Selçuklularının uç beyi durumunda ,olan Osmanoğullarının dünyanın sayılı imparatorluklarından biri haline gelmesinde, kuşkusuz uyguladıkları toprak düzenin büyük katkısı olmuştur. Bu çalışmada, zamanla bozularak Osmanlı İmparatorlu ile birlikte tarihe karışmasına karşın, günümüz Türkiye'sinin toprak insan ilişkilerinde iz bırakan bu toprak düzeninin kökeninin araştırılmasına ve özellikle Osmanlıların kuruluş ve gelişme dönemlerinde uygulanan şeklinin ortaya konulmasına çalışılmaktadır. H.A. Gibbons, 1916 yılında yayınlanan Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu adlı eserinde, Osman Gazi'nin dört yüz savaşçıya sahip çobanlıkla geçinen küçük bir kabilenin reisiyken, kısa zamanda büyük bir imparatorluk haline geldiğini belirtir. Gibbons'un Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu hakkındaki tartışılır tezi, batılı yazarlarca fazla irdelenmeden kabul edilmekle birlikte, tarihçilerimi tarafından şiddetle eleştirilmiştir öte yandan, Osmanlı toplum ve toprak düzeni üzerinde çalışan yazarlarımızın görüşleri, üç grup altında toplanabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20588
Appears in Collections:1983 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_1_1.pdf7.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons