Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20577
Title: İkame ve gelir etkilerinin belirlenmesine alternatif bir yaklaşım: Slutsky metodu
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Ekren, Nazım
Keywords: İkame ve gelir etkileri
Slutsky metodu
Tüketici davranışı
Kardinal fayda analizi
Ordinat fayda analizi
Issue Date: 1984
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ekren, N. (1984). "İkame ve gelir etkilerinin belirlenmesine alternatif bir yaklaşım: Slutsky metodu". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 67-76.
Abstract: Tüketici davranışı hangi yöntemle (kardinal fayda analizi veya ordinat fayda analizi) analiz edilirse edilsin, ikame etkisi ve gelir etkisi büyük önemi haizdir. Farksızlık eğrileri analizinin kardinal fayda analizinden daha kullanışlı olmasının bir nedeni de, bir fiyat değişiminde ikame ve gelir etkilerinin kolayca belirlenebilmesine olanak sağlamasıdır. Modern tüketici davranışı teorisi ya da modern tercih teorisinin öncüleri, bilindiği gibi, Johnson, Slutsky, Alien, Hotelling ve Hicks'dir. Farksızlık eğrileri yardımıyla, ikame ve gelir etkilerinin belirlenmesinde iki yaklaşım kullanılmaktadır: Hicks Metodu ve Slutsky Metodu. Batı kaynaklı ders kitaplarında bunların her ikisine değinilmesine rağmen, bu konularla ilgili Türkçe kaynaklarda genellikle Hicks yaklaşımı işlenmektedir. Bu çalışmada Slutsky yaklaşımı özetlenecek ve Hicks yaklaşımıyla arasındaki farklılık ortaya konmaya çalışılacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20577
Appears in Collections:1984 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_1_6.pdf2.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons