Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/20577
Başlık: İkame ve gelir etkilerinin belirlenmesine alternatif bir yaklaşım: Slutsky metodu
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Ekren, Nazım
Anahtar kelimeler: İkame ve gelir etkileri
Slutsky metodu
Tüketici davranışı
Kardinal fayda analizi
Ordinat fayda analizi
Yayın Tarihi: 1984
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ekren, N. (1984). "İkame ve gelir etkilerinin belirlenmesine alternatif bir yaklaşım: Slutsky metodu". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 67-76.
Özet: Tüketici davranışı hangi yöntemle (kardinal fayda analizi veya ordinat fayda analizi) analiz edilirse edilsin, ikame etkisi ve gelir etkisi büyük önemi haizdir. Farksızlık eğrileri analizinin kardinal fayda analizinden daha kullanışlı olmasının bir nedeni de, bir fiyat değişiminde ikame ve gelir etkilerinin kolayca belirlenebilmesine olanak sağlamasıdır. Modern tüketici davranışı teorisi ya da modern tercih teorisinin öncüleri, bilindiği gibi, Johnson, Slutsky, Alien, Hotelling ve Hicks'dir. Farksızlık eğrileri yardımıyla, ikame ve gelir etkilerinin belirlenmesinde iki yaklaşım kullanılmaktadır: Hicks Metodu ve Slutsky Metodu. Batı kaynaklı ders kitaplarında bunların her ikisine değinilmesine rağmen, bu konularla ilgili Türkçe kaynaklarda genellikle Hicks yaklaşımı işlenmektedir. Bu çalışmada Slutsky yaklaşımı özetlenecek ve Hicks yaklaşımıyla arasındaki farklılık ortaya konmaya çalışılacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20577
Koleksiyonlarda Görünür:1984 Cilt 5 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5_1_6.pdf2.25 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons