Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2057
Title: Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programının incelenmesi
Other Titles: The evaluation of English Preparatory Program of Uludağ University, School of Foreign Languages
Authors: Özkılıç, Rüçhan
Köse, Canan
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: İngilizce hazırlık programı
Yabancı dil eğitimi
Öğretim elemanı
English preparatory program
Teaching of foreign language
Instructor
Issue Date: 3-Feb-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köse, C. (2012). Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı'nda yürütülmekte olan yabancı dil eğitiminin fakültelerin gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını ortaya çıkartmak ve öğrenci ve öğretim elemanlarının gözüyle programın amaçlarının gerçekleşme düzeyini incelemek üzere gerçekleştirilmiştir.Çalışmaya 2010-2011 yılında, İngilizce Hazırlık Programını bitirdikten sonra fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenimlerine devam etmekte olan 326 öğrenci ve bu öğrencilere öğretim vermekte olan 65 öğretim elemanı katılmıştır.Çalışmada tarama modeli kullanılmış, veriler iki anket aracılığıyla toplanmıştır. Anketlerin geliştirilmesinde var olan literatürden ve İngilizce Hazırlık Programının amaçlarından yararlanılmıştır.Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce hazırlık okumuş öğrencilerinin edindikleri dil becerileri ile ilgili öğrencilerin ve öğretim elemanlarının görüşleri saptanmaya çalışılmıştır.Araştırma sonunda programda bazı eksiklikler olduğu, öğrencilerin yabancı dil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla programda düzenleme ve geliştirmeler yapılması gerektiği belirlenmiştir. Ayrıca çalışmanın sonuçlarına dayanarak, programın geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.
The purpose of the study was to find out if the language teaching in English Preparatory Program of Uludağ University, School of Foreign Languages is successful in meeting the needs of faculties and to examine in what extend the goals of the program are materialized according to students’ and their instructors’ views. The participants of the study, which was carried on in 2010-2011, were 326 students who finished English Preparatory Program and continue their faculties and 65 instructors who teaches these students at faculties. In this study, survey model was used and the data were collected by means of two questionnaires. The items in the questionnaires were constructed based on related literature and the aims of the English Preparatory Program. Students’ views about their own language skills which they acquired at the end of the program in Uludağ University School of Foreign Languages and teachers’ views about their students’ language skills were tried to find out. At the end of the study, results revealed that there are some deficiencies in the curriculum and to meet the students’ foreign language needs, arrangements and developments should be carried out. Based on the results, suggestions are made for curriculum development.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2057
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312490.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons