Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2052
Title: İklim denetimli sera tipi koyun-keçi barınaklarının Bursa bölgesinde uygulanma olanakları
Other Titles: Application possibilities of climate controlled greenhouse sheep and goat barns in Bursa region
Authors: Şimşek, Ercan
Onuk, Apti
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ağıl
Sera tipi barınak
İç ortam hava kalitesi
İklim denetimi
Örtü malzemesi
Sheep barn
Greenhouse barns
Indoor air quality
Climate control
Cover material
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Onuk, A. (2015). İklim denetimli sera tipi koyun-keçi barınaklarının Bursa bölgesinde uygulanma olanakları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa bölgesi koyun-keçi yetiştiriciliği işletmelerinin mevcut durumu ve yapısal özellikleri belirlenerek var olan sorunları ortaya koyulmaya çalışılmış ve elde edilen veriler eşliğinde bölgeye uygun sera tipi koyun ağıllarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bursa bölgesi Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciliği Birliğine bağlı faaliyet gösteren işletmeler ve bu işletmelerin üretim yapıları araştırma materyalini oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünü oluşturan arazi çalışmaları damızlık birliğine bağlı farklı kapasite ve özelliğe sahip 17 adet koyunculuk işletmesine ait ağılda yürütülmüştür. Bu işletmelerin % 70,5'i kapalı tip, % 29,5'i sundurma tipi ağıllardır. İşletmelerin ağıl kapasiteleri 20-100 baş % 17, 100-249 baş % 47, 250-1 000 baş % 24 olarak değişmektedir. Bir adet işletmede (% 6) 1000 baştan fazla koyun olduğu ve bir adet işletmede (% 6) de hiç hayvan bulunmadığı gözlenmiştir. Hazırlanan anket ve yapılan ölçümlerle işletme yapılarının genel durumu ve planlama hataları değerlendirilmiştir. Ayrıca barınak içi çevre koşullarını değerlendirebilmek amacıyla kısa süreli anlık ölçümler yapılmıştır. İkinci bölümünde ise, bölge koşullarına uygun düşük maliyetli, iklim denetimli sera tipi koyun ağıllarının modellenmesi çalışılmıştır.
The aim of this study is to determine the structural characteristics and general conditions of sheep-goat barns in Bursa region and to give some suggestions to develop appropriate new greenhouse sheep barns for the region according to the obtained data. The materials of this study are sheep-goat enterprises and their production facilites which are the members of Bursa Sheep-Goat Breeders Society.. The first part of the study is field works. Field works were carried on 17 sheep barns which have different capacities and types. Of these 17 sheep barns, 70,5% are closed type, 29,5% are shed type. It is observed that 6% of investigated barns have no sheep, 17% have 20-100 sheep, 47% have 100-249 sheep, 24% have 250-1000 sheep, and 6% have more than 1000 sheep. General conditions and planning failures of barns were evaluated by the field surveys and measurements. Additionally, short term instant measurements were carried out to determine indoor environmental conditions of the barns. Modelling of the climate controlled low cost greenhouse sheep barns is the second part of the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2052
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406497.pdf3.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons