Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/20477
Başlık: Siyasal konjonktür dalgaları ve Türkiye
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü.
Eren, Ercan
Anahtar kelimeler: Siyasal konjonktür
Türkiye
Çok partili hayat
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Eren, E. (1988). ''Siyasal konjonktür dalgaları ve Türkiye''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1-2), 41-52.
Özet: Siyasal konjonktür dalgaları (Political Business Cycles) konusundaki yazının 1970'li yıllarda hızla arttığı görülmektedir. Daha önceleri de örneğin M. Kalecki'de siyaset-ekonomi ilişkilerine değenilerek birlikte, asıl gelişim 1970'li yıllarda gerçekleşmiştir. 1980'li yıllarda öne çıkan Rasyonel Beklentiler Okulu ile Siyasal Konjonktür Dalgalan Yaklaşımı eski güncelliğini kaybetmiş görünmektedir.Bu kısa çalışmada siyasal konjonktür. dalgalan yazınını tanıtıp, Türkiye için geçerli olup olmadığını irdelemeye çalışacağız. Hemen belirtelim ki, siyasal konjonktür dalgaları analizinde temel kalkış noktalarından birisi demokrasinin varlığıdır. Çok partili, serbest seçimlerin olmadığı bir ülke için buradaki anlamda siyasal konjonktür dalgalan analizinden söz etmek güçtür. Onun için tarihsel anlamda Türkiye açısından geçerliliği tartışmalıdır. Buna rağmen, sınırlarını çizerek Türkiye için geçerliliği de sınamaya çalışacağız.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20477
Koleksiyonlarda Görünür:1988 Cilt 9 Sayı 1-2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
9_1-2_4.pdf3.21 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons