Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20477
Title: Siyasal konjonktür dalgaları ve Türkiye
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü.
Eren, Ercan
Keywords: Siyasal konjonktür
Türkiye
Çok partili hayat
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, E. (1988). ''Siyasal konjonktür dalgaları ve Türkiye''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1-2), 41-52.
Abstract: Siyasal konjonktür dalgaları (Political Business Cycles) konusundaki yazının 1970'li yıllarda hızla arttığı görülmektedir. Daha önceleri de örneğin M. Kalecki'de siyaset-ekonomi ilişkilerine değenilerek birlikte, asıl gelişim 1970'li yıllarda gerçekleşmiştir. 1980'li yıllarda öne çıkan Rasyonel Beklentiler Okulu ile Siyasal Konjonktür Dalgalan Yaklaşımı eski güncelliğini kaybetmiş görünmektedir.Bu kısa çalışmada siyasal konjonktür. dalgalan yazınını tanıtıp, Türkiye için geçerli olup olmadığını irdelemeye çalışacağız. Hemen belirtelim ki, siyasal konjonktür dalgaları analizinde temel kalkış noktalarından birisi demokrasinin varlığıdır. Çok partili, serbest seçimlerin olmadığı bir ülke için buradaki anlamda siyasal konjonktür dalgalan analizinden söz etmek güçtür. Onun için tarihsel anlamda Türkiye açısından geçerliliği tartışmalıdır. Buna rağmen, sınırlarını çizerek Türkiye için geçerliliği de sınamaya çalışacağız.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20477
Appears in Collections:1988 Cilt 9 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1-2_4.pdf3.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons