Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2044
Title: Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi elma bahçesinde phyllonorcyter blancardella (F.) (Lepidoptera: Gracillariidae)’nın ergin popülasyon dalgalanması üzerinde araştırmalar
Other Titles: Investigations on the adult population fluctuations of phyllonorcyter blancardella (F.) (Lepidoptera:Gracillariidae) in Uludağ University Agricultural Faculty apple orchard
Authors: Kaya, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Kovancı, Bahattin
Gençer, N. Sema
Akbudak, Bülent
Keywords: Phyllonorcyter blancardella
Populasyon dalgalanması
Elma
Bursa
Population fluctuations
Apple
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kovancı, B. vd. (2002). "Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi elma bahçesinde phyllonorcyter blancardella (F.) (Lepidoptera: Gracillariidae)’nın ergin popülasyon dalgalanması üzerinde araştırmalar". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 179-190.
Abstract: Bu araştırma Bursa ilinde 1997, 1998 ve 2000 yıllarında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi elma bahçesinde yapılmıştır. Phyllonorcyter blancardella (F.)’nın ergin popülasyon değişiminin incelenmesinde “INRA BIOPROX” tipi tuzak ve feromon kapsülleri kullanılmıştır. Tuzak haftada 1- 2 kez kontrol edilmiş ve yakalanan erginler tüm uçuş periyodu süresince haftada yakalanan toplam ergin sayısı olarak kaydedilmiştir. Yapılan çalışmalar sonunda P. blancardella’nın U.Ü. Ziraat Fakültesi elma bahçesinde elmanın potansiyel zararlılarından birisi ve aynı zamanda popülasyon yoğunluğu en yüksek olan böcek türü olduğu tespit edilmiştir. Tuzakta P. blancardella’nın ilk erginleri 1998 ve 2000 yıllarında sırasıyla 10 Nisan ve 31 Mart’ta, erkenci ve orta geççi elma çeşitleri pembe tomurcuk, geççi çeşitler fare kulağı safhasında ve çok geççi çeşitler ise patlayan tomurcuk safhasında iken saptanmıştır. Ergin uçuşu Mart sonu veya Nisan başlarından Ekim ortalarına kadar devam etmiş ve toplam ergin uçuş süresi 1998 ve 2000 yıllarında sırasıyla 190 ve 197 gün olmuştur. Bu süre içinde gerek 1998 ve gerekse 2000 yılında 4 uçuş gözlenmiştir. Uçuş periyotları belirgin olarak birbirinden ayrılmış ve P. blancardella U.Ü. Ziraat Fakültesi elma bahçesinde 1998 ve 2000’de, yılda 4 döl vermiştir.
This study was carried out in Uludağ University (U.Ü.) Agricultural Faculty apple orchard in Bursa during 1997, 1998 and 2000. Adult population fluctuations of Phyllonorcyter blancardella (F.) were monitored by using “INRA BIOPROX” type traps and pheromone capsules. The trap was examined 1-2 times in a week and the adults caught by the trap were recorded during the fligth period and evaluated as weekly total catch. At the end of study, it was determined that P. blancardella was one of the potential pest in U.U. Agricultural Faculty apple orchard and at the same time the population density was the highest one. The first P. blancardella adults were observed on 10 April and 31 March in 1998 and 2000, respectively, while earliest and middle-late ripening apple varieties were at first pink stage, late ripening varieties at inch green stage and latest ripening varieties at tip green stage. The total flight period lasted from the end of March or the beginning of April to mid-October and the total duration of flight ranged from 190 to 197 days in 1998 and 2000, respectively. In this period, there was 4 flights. These flights have been distinct and therefore P. blancardella gave 4 generations in the research area in 1998 and 2000.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153959
http://hdl.handle.net/11452/2044
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2002 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_17.pdf247.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons