Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2042
Title: Bursa Mustafakemalpaşa ekolojik koşullarında farklı bitki populasyonları ve azot dozlarının soyanın verim ve verim unsurlarına etkisi
Other Titles: The effect of different plant populations and nitrogen doses on the yield and yield components in soybean under Bursa, Mustafakemalpaşa conditions
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu.
Öz, Mehmet
Keywords: Soya
Bitki sıklığı
Azot dozu
Verim ve verim unsurları
Soybean
Plant density
Nitrogen doses
Yield and yield components
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öz, M. (2002). "Bursa Mustafakemalpaşa ekolojik koşullarında farklı bitki populasyonları ve azot dozlarının soyanın verim ve verim unsurlarına etkisi ". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 165-177.
Abstract: Bu araştırma, Bursa Mustafakemalpaşa ekolojik koşullarında farklı bitki populasyonları ve azot dozlarının soya fasulyesinde verim ve verim komponentlerine olan etkisini ortaya koyabilmek amacıyla yürütülmüştür. Denemeler 2000-2001 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Deneme Tarlalarında yapılmıştır. Araştırmada bir adet soya çeşidi (A-3935), dört bitki sıklığı (70x05, 70x10, 70x15 ve 70x20 cm) ve dört azot dozu (kontrol, 3, 6 ve 9 kg/da) denenmiştir. Araştırmada bitki boyu, ilk baklanın yerden yüksekliği, yan dal sayısı, bitkide bakla sayısı, tek bitki verimi, hasat indeksi, 100 tane ağırlığı ve tohum verimi unsurları incelenmiştir. İki yılın ortalaması sonuçlara göre, ekim sıklıkları ve azot dozları incelenen tüm komponentleri önemli düzeyde etkilemiştir. Bitki sıklığı ve azot dozlarının artması bitki boyunu, ilk bakla yüksekliğini, hasat indeksini ve tohum verimini artırırken, yan dal sayısını, bitkide bakla sayısını, tek bitki tohum verimini ve 100 tohum ağırlığını azaltmıştır. Azot ise tüm komponentleri artırıcı yönde etki göstermiştir.
This research was carried out to determine the effect of different plant populations and nitrogen doses on yield and yield components in soybean under Bursa, Mustafakemalpaşa ecological conditions. The trials were conducted to at the experimental fields of the Mustafakemalpaşa Vocational High School, University of Uludag in 2000-01. A cultivar of soybean (A-3935), four different plant densities (70x05, 70x10, 70x15 and 70x20 cm) and four different nitrogen doses (control, 3, 6 and 9 kg/da) were tested in the experiment. Plant height, first pod height, number of branches per plant, pod number per plant, yield per plant, harvest index, 100 seed weight and seed yield were researched in this experiment. According to mean values of two years results plant density and nitrogen doses significantly affected the all experimented components. Increasing of plant density and nitrogen doses increased the plant height, the first pod height, the harvest index and seed yield. Otherwise, number of branches per plant, pod number per plant, yield per plant and 100 seed weight decreased by the increasing of plant density and nitrogen doses. Nitrogen had an effect increasing all components.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153958
http://hdl.handle.net/11452/2042
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2002 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_16.pdf217.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons