Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2038
Title: Enflasyon hedeflemesi: Fiyat istikrarından finansal istikrara
Other Titles: Inflation targeting: To financial stability from price stability
Authors: Akay, Hülya
Gündoğan, Hilal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Klasik enflasyon hedeflemesi
Modern enflasyon hedeflemesi
Finansal istikrar
TCMB para politikası
SVAR modeli
Classic inflation targeting
Modern inflation targeting
Financial stability
Monetary policy of TCMB
SVAR Model
Issue Date: 19-Jun-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gündoğan, H. (2013). Enflasyon hedeflemesi: Fiyat istikrarından finansal istikrara. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türkiye'de 2002 yılından bu yana uygulanan enflasyon hedeflemesi politikası, 2008 küresel finans krizine kadar sorgulanmadan yürütülmüştür. Kısa vadeli faiz oranları ile uzun vadede fiyat istikrarının amaçlandığı klasik enflasyon hedeflemesinin, 2008 küresel finans kriziyle birlikte finansal istikrarın sağlanmasında yetersiz olduğu gözlenmiş ve çeşitli politika değişikliklerine gidilmiştir. TCMB, 2010 yılında ilan ettiği çıkış stratejiyle uyguladığı enflasyon hedeflemesi politikasını; aşırı kredi genişlemesi, hızlı sermaye akımları ve küresel piyasalardan kaynaklanan kırılganlıklara karşı ekonominin dayanıklılığını artıracak şekilde yeniden şekillendirmiştir. Bu süreçte kısa vadeli faiz oranlarıyla birlikte zorunlu karşılık oranları, faiz koridoru ve rezerv opsiyon mekanizması gibi yeni politika araçları devreye sokulmuştur. Ayrıca çalışmada 2002:1-2012:9 tarihleri arasında enflasyon ve enflasyonla ilişkili olduğu düşünülen değişkenler arasındaki ilişki SVAR modeli ile incelenmiştir.
The inflation targeting policy in Turkey since 2002, up to the global financial crisis in 2008 was carried out without question. Classic inflation targeting that aims price stability with short-term interest rates, has emerged to be insufficient in 2008 global financial crisis, so a variety of policy changes have been made. TCMB has rewieved inflation targeting with monetary policy exit strategy that was declared in 2010, to increase the resilience of the economy against excessive credit expansion, rapid capital flows and vulnerabilities arising from the global markets. In this process, new policy instruments like the required reserve ratio, the interest rate corridor and reserve the option mechanism has been introduced with short-term interest rates. Also in this study between 2002:1-2012:9 inflation and variables that are thought to be related to the inflation were examined by SVAR model.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2038
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333911.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons