Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/20378
Başlık: İktisatta yöntem üzerine seçilmiş kaynakça
Diğer Başlıklar: Selected bibliography on methodology of economics
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Eren, Ercan
Anahtar kelimeler: Selected bibliography
Yöntembilim
Seçilmiş kaynakça
İktisatta yöntem
Methodology of economics
Yayın Tarihi: Kas-1985
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Eren, E. (1985). "İktisatta yöntem üzerine seçilmiş kaynakça". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2),11-18.
Özet: Yöntem sorunları üzerine iktisatçıların süregelen ilgisinin günümüzde daha da arttığı gözlenmektedir. Bu çalışma yakın dönemde İngilizce yazılmış iktisatta yöntemle ilgili yapıtları sergilemeyi amaçlamaktadır.
Methodological Problems Constitute a major subject in Economics. The aim of this article is to present a list of articles and books of recent origin on the methodology of Economics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20378
Koleksiyonlarda Görünür:1985 Cilt 6 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
6_2_2.pdf1.85 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons