Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20378
Title: İktisatta yöntem üzerine seçilmiş kaynakça
Other Titles: Selected bibliography on methodology of economics
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Eren, Ercan
Keywords: Selected bibliography
Yöntembilim
Seçilmiş kaynakça
İktisatta yöntem
Methodology of economics
Issue Date: Nov-1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, E. (1985). "İktisatta yöntem üzerine seçilmiş kaynakça". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2),11-18.
Abstract: Yöntem sorunları üzerine iktisatçıların süregelen ilgisinin günümüzde daha da arttığı gözlenmektedir. Bu çalışma yakın dönemde İngilizce yazılmış iktisatta yöntemle ilgili yapıtları sergilemeyi amaçlamaktadır.
Methodological Problems Constitute a major subject in Economics. The aim of this article is to present a list of articles and books of recent origin on the methodology of Economics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20378
Appears in Collections:1985 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_2_2.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons