Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20375
Title: Yeni nesil dizileme teknolojilerinin mikovirolojide uygulanması
Other Titles: Application of next generation sequencing technologies in mycovirology
Authors: Hosseinalizadeh, Sahra
Açıkgöz, Serap
Keywords: DNA dizileme
Mikovirüs
Virüs
DNA sequencing
Mycovirus
Virus
Issue Date: 19-Jan-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Hosseinalizadeh, S. ve Açıkgöz, S. (2021). "Yeni nesil dizileme teknolojilerinin mikovirolojide uygulanması ". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1), 247-263.
Abstract: Yeni nesil yüksek verimli DNA dizileme analizleri 21. yüzyılın başlarında kullanılabilir hale gelmiştir. Bu dizileme teknolojisi genom karakterizasyonu, metagenetik, metilasyon analizi, kromatinlerin analizi, mRNA'ların profillenmesi gibi birçok amaç için kullanılmaktadır. 2009 yılından sonra, yeni nesil dizileme (YND) teknolojileri, virüs /viroid genom dizilemesi, keşfi ve tanısı, ekoloji ve epidemiyoloji, replikasyon ve transkripsiyon dahil olmak üzere çeşitli bitki virüslerinde uygulanmıştır. Son yıllarda bu teknoloji sayesinde araştırıcılar birçok yeni mikovirüsün tanılanmasını yapmışlardır. Bu derlemede, bazı yeni mikovirüslerin karakterizasyonu ve tanılanmasında yeni nesil dizileme teknolojisi (YND) nin kullanılmasıyla ilgili konular ele alınmıştır.
High-throughput next generation DNA sequencing analysis became available at the onset of the 21st century. The sequencing technologies offer novel and rapid ways for genome-wide characterization and profiling of mRNAs, small RNAs, transcription factor regions, structure of chromatin and DNA methylation patterns, microbiology and metagenomics. After 2009, new generation sequencing (YND) technologies have been applied in various plant virology, including virus/viroid genome sequencing, discovery and diagnosis, ecology and epidemiology, replication and transcription. In recent years, researchers have identified many new mycoviruses through this technology. In this review, topics related to the use of new generation sequencing technology (YND) in characterization and identification of some new mycoviruses are discussed.
URI: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1194056
http://hdl.handle.net/11452/20375
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2021 Cilt 35 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1_15.pdf431.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons