Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20373
Title: Sekonder metabolitler
Other Titles: Secondary metabolites
Authors: Tiring, Gülsevim
Satar, Serdar
Özkaya, Okan
Keywords: Doğal bitki ürünleri
Fenolik bileşikler
Terpenler
Alkaloitler
Natural plant products
Phenolic compounds
Terpenes
Alkaloids
Issue Date: 4-Dec-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Tiring, G. vd. (2021). "Sekonder metabolitler". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1), 203-215.
Abstract: Sekonder metabolitler, organizmanın büyümesinde, gelişiminde ve çoğalmasında doğrudan yer almayan, mikroorganizmalar veya bitkiler tarafından üretilen organik bileşiklerdir. Sekonder metabolitler, böceklerin ve mikroorganizmaların korunmasına karşı bitki savunmasında önemli bir rol oynamaktadır. İnsanlar ilaçlarda, aromalarda, pigmentlerde ve parfümlerde sekonder metabolitleri kullanmaktadırlar. Ayrıca, son çalışmalar ile sekonder metabolitlerin COVID-19 antiproteaz ilaçları arasında etkili olarak kabul edilebileceği sonucuna da varılmıştır. Bitki sekonder metabolitleri terpenler, fenolikler ve alkaloitler olarak üç ana sınıfa ayrılmaktadır. Terpen sınıflandırması, yapılarında bulunan izopren birimlerinin sayısına dayanmaktadır. Fenolik bileşikler ise bir aromatik halka yapısı üzerinde bir veya daha fazla hidroksil grubu taşıyan yapılardır. Bu bileşiklerde karbon sayısına göre sınıflandırılmaktadır. Alkaloitler, bazik bileşikler içeren çeşitli bir azot grubudur.
Secondary metabolites are organic compounds produced by microorganism or plant which are not directly involved in the growth, development, or reproduction of the organism. Secondary metabolites play an important role in plant defense against insects and microorganisms defenses. Humans use to secondary metabolites in medicines, flavorings, pigments, and perfumes. Also, the recent studies can conclude that secondary metabolites may be considered as effective COVID-19 antiprotease drugs. Plant secondary metabolites can be divided into three major classes as terpenes, phenolics and alkaloids. Classification of terpene is based on the number of isoprene units present in their structure. Phenolic compounds are structures bearing one or more hydroxyl groups on an aromatic ring structure. These compounds are classified according to number of carbon. Alkaloids are a diverse group of nitrogen-containing compounds.
URI: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1056286
http://hdl.handle.net/11452/20373
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2021 Cilt 35 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1_13.pdf345.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons