Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20371
Title: Böceklerle mücadelede nanoteknoloji
Other Titles: Nanotechnology for insect pests control
Authors: Ormanoğlu, Nesrin
Emekci, Mevlüt
Ferizli, A. Güray
Keywords: Nanoteknoloji
Zararlı
Nanopestisit
Nanoinsektisit
Mücadele
Nanotechnology
Pest
Nanopesticides
Nanoinsecticides
Control
Issue Date: 4-Dec-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ormanoğlu, N. vd. (2021). "Böceklerle mücadelede nanoteknoloji". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1), 181-202.
Abstract: Tarımsal üretimde, ürünlerde nicel ve nitel kayıplara neden olan zararlılara karşı yaygın olarak kimyasal mücadele yöntemi kullanılmaktadır. Ancak kullanılan pestisitlerin zararlılarda direnç oluşturması, çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri nedeniyle, günümüzde alternatif mücadele yöntemleri araştırılmaktadır. Bu alternatif yöntemlerden biri de 21. yüzyılın devrimi olarak nitelendirilen nanoteknoloji bilimidir. Birçok bilim dalında uygulama alanı bulan nanoteknolojinin, tarımsal üretimdeki problemlerin çözümünde kullanılması ve tarıma entegre edilmesi üzerine son yıllarda kapsamlı araştırmalar yürütülmektedir. Nanoteknoloji sayesinde zararlı, hastalık ve yabancı otlarla mücadelede düşük dozlarda pestisit kullanımı mümkün görünmektedir. Bu nedenle, nanopestisitlerin zararlılarla savaşımda kullanım olanakları ve çevreye olan etkileri konularına özel vurgunun yapıldığı bu derlemede nanoteknolojinin, bitki koruma penceresinden, değişik yönlerine ilişkin bilgi vermek amaçlanmıştır.
In agricultural production, chemical control methods are commonly used against insect pests that cause loss of quality and quantity of production. However, alternative pest control methods are being investigated today due to the development of pest resistance to pesticides, and their negative effects on the environment and human health. One of these alternative methods is the science of nanotechnology, which is described as the revolution of the 21st century. Extensive researches have been carried out in recent years on the use of nanotechnology, which has wide applications in many disciplines, to solve problems in agricultural production and to integrate it into agriculture. Through nanotechnology, it seems possible to use low doses of pesticides in the control of pests, diseases and weeds in crop production. Therefore, this review aimed to provide an overview of different aspects of nanotechnology, mostly from the perspective of pest control with special emphasis to the potential efficacy and environmental safety of nanopesticides.
URI: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/979953
http://hdl.handle.net/11452/20371
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2021 Cilt 35 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1_12.pdf493.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons