Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20368
Title: Responses of Spinacia oleracea L. cv. matador plants to various abiotic stresses such as cadmium metal toxicity, drought and salinity
Other Titles: Tuzluluk, kuraklık, kadmiyum metal toksitesi gibi çeşitli abiyotik streslere matador çeşidi Spinacia oleracea L. nın verdiği yanıtlar
Authors: Akpınar, Ayşegül
Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü Bölümü.
0000-0002-3353-846X
0000-0002-9716-3900
Cansev, Asuman
Acun, Deniz Zahide Altınşeker
Keywords: Abiotic stress
Spinacia oleracea L. cv. Matador
Antioxidative defense system
Salinity
Drought
Cadmium
Kuraklık
Abiyotik stres
Tuzluluk
Antioksidatif savunma sistemi
Kadmiyum
Matador çeşidi Spinacia oleracea L.
Issue Date: 25-Dec-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Akpınar, A, vd. (2021). "Responses of Spinacia oleracea L. cv. matador plants to various abiotic stresses such as cadmium metal toxicity, drought and salinity". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1), 103-117.
Abstract: Spinacia oleracea L. cv. Matador plants produced in many regions are exposed to many abiotic stresses from drought to metal toxicity. In this study, the effects of drought (control: 100% field capacity (FC), D1: 50% FC and D2: no-watering), salinity (100 and 200 mM NaCl) and cadmium (Cd; 100 and 200 µM CdCl2) metal toxicity, which are among the most common abiotic stress factors, on spinach plants were determined at the cellular level. There was not determined any alterations along 10 days’ drought, salinity and Cd stress in dry and fresh weights of spinach plants grown in plant growth chamber, in which there is a 16-hour photoperiod under a light intensity of 1200 lux at 24°C/20°C (day/night). However, all treatments caused oxidative stress. Cd treatments were more structurally damaging than drought and salinity treatments. In drought and salinity treatments, chlorophyll content and dry weight did not change despite the increased superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) activities. The highest values in SOD activity were obtained at D2-drought treatment and 200 mM salinity treatment. SOD activity determined in Cd treatments was also increased compared to control, but this increase was lower than the other treatments. Thus, it can be considered that CAT enzyme is primarily scavenger of reactive oxygen species (ROS) in spinach plants under Cd stress. As a results, spinach plants had an ability to cope with this stresses. The different responses of spinach seedlings to various stress factors provide for estimate of the plant's powerful physiological mechanism. In the continuation of this study, it is recommended to conduct molecular studies and to investigate of the cellular responses to long-term stress on Spinacia oleracea L. cv. Matador plants, which we found to be tolerant to short-term stresses.
Birçok bölgede üretilen Matador çeşidi Spinacia oleracea L. bitkisi, kuraklıktan metal toksisitesine kadar birçok abiyotik strese maruz kalmaktadır. Bu çalışmada Matador çeşidi ıspanak bitkilerinde en yaygın abiyotik stres faktörlerinden kuraklık (kontrol: %100 tarla kapasitesi, D1: %50 tarla kapasitesi ve D2: tam kuraklık koşulları), tuzluluk (100 ve 200 mM NaCl) ve kadmiyum (Cd; 100 ve 200 µΜ CdCl2) metal toksisitesinin hücresel düzeyde etkileri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlarda 10 günlük kuraklık, tuzluluk ve Cd stresi boyunca 24°C/20°C'de (gündüz/gece) 1200 lüks ışık yoğunluğu altında 16 saatlik fotoperiyodun bulunduğu bitki büyüme odasında yetiştirilen Matador çeşidi ıspanak bitkilerinin kuru ve yaş ağırlıklarında herhangi bir değişiklik tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, tüm stres uygulamaları oksidatif strese neden olmuştur. Cd uygulamalarının, ıspanak bitkilerinde kuraklık ve tuzluluk uygulamalarına göre yapısal olarak daha zarar verici olduğu tespit edilmiştir. Kuraklık ve tuzluluk uygulamalarında, klorofil içeriği ve kuru ağırlık, artan süperoksit dismütaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktivitesine rağmen değişmemiştir. SOD aktivitesinde en yüksek değerler, D2-kuraklık uygulamasında ve 200 mM konsantrasyonunda tuzluluk uygulamasında elde edilmiştir. Cd uygulamalarında belirlenen SOD aktivitesi de kontrole göre artmıştır ancak bu artış, diğer uygulamalardan daha düşüktür. Bu nedenle, Matador çeşidi ıspanak bitkilerinde Cd stresi altında CAT enziminin esas olarak reaktif oksijen türleri (ROS) nin temizleyicisi olduğu düşünülebilir. Sonuç olarak, Matador çeşidi ıspanak bitkilerinin bu streslerle başa çıkma yeteneği vardır. Çeşitli stres faktörlerine ıspanak fidelerinin verdiği farklı yanıtlar, bitkinin güçlü fizyolojik mekanizmasının tahminini sağlar. Bu çalışmanın devamında, kısa süreli streslere toleranslı olduğunu tespit ettiğimiz Matador çeşidi Spinacia oleracea L. üzerinde moleküler çalışmaların yapılması ve uzun vadeli strese hücresel tepkilerin araştırılması önerilmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1334502
http://hdl.handle.net/11452/20368
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2021 Cilt 35 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1_8.pdf401.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons