Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20363
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-06-14T08:17:24Z-
dc.date.available2021-06-14T08:17:24Z-
dc.date.issued2021-11-25-
dc.identifier.citationArslan, A. A. vd. (2021). "Changes in climate parameters and their effects on renewable energy resources potential: Bursa sample". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1), 33-44.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1095405-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/20363-
dc.description.abstractIn this study, the objective was to find at what rate Bursa province of Turkey, is affected by the climatic process called "climate change" and the impacts of climate change on the potential of renewable energy resources, especially solar energy and wind energy. As a result of analyzes, it is seen that there is significant warming between 1960 and 2017. Especially soil temperatures and solar radiation intensity support this result. As a result of this work, it was determined that the changes in climate parameters for the province of Bursa have significant effects on renewable energy potential. According to the results obtained, there has been an increase of 34.5% in the solar energy potential, of 8.2% in thermal solar energy potential and of 3.6%-6.7 in soil temperature potential depending on the depths. In the wind energy potential, there was a decrease of 75% between 1960-1998 and an increase of 217.1% between 1999-2017.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Türkiye’nin Bursa ilinin “İklim Değişikliği” adı verilen iklimsel süreçten ne oranda etkilendiği ve iklim değişikliğinin özellikle güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeline etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Analizler sonucunda 1960 ve 2017 yılları arasında önemli bir ısınma olduğu görülmektedir. Özellikle toprak sıcaklıkları ve güneş radyasyonu yoğunluğu bu sonucu desteklemektedir. Bu çalışma sonucunda, Bursa ili için iklim parametrelerindeki değişikliklerin yenilenebilir enerji potansiyeli üzerinde önemli etkileri olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, güneş enerjisi potansiyelinde %34.5, ısısal güneş enerjisi potansiyelinde %8.2 ve derinliklere bağlı olarak toprak sıcaklığı potansiyelinde %3.6-6.7 artış olmuştur. Rüzgar enerjisi potansiyelinde 1960-1998 yılları arasında %75 azalma ve 1999-2017 yılları arasında %217.1 artış gözlenmiştir.tr_TR
dc.description.sponsorshipT.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğütr_TR
dc.language.isoenen
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectClimate changeen_US
dc.subjectWind energyen_US
dc.subjectTemperature anomalyen_US
dc.subjectRenewable energyen_US
dc.subjectSolar energyen_US
dc.subjectİklim değişikliğitr_TR
dc.subjectRüzgar enerjisitr_TR
dc.subjectSıcaklık anomalileritr_TR
dc.subjectYenilenebilir enerjitr_TR
dc.subjectGüneş enerjisitr_TR
dc.titleChanges in climate parameters and their effects on renewable energy resources potential: Bursa sampleen_US
dc.title.alternativeİklim parametrelerindeki değişiklikler ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeline etkileri: Bursa örneğitr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-6349-9687tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0003-0018-0825tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-6826-2494tr_TR
dc.identifier.startpage33tr_TR
dc.identifier.endpage44tr_TR
dc.identifier.volume35tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorArslan, Aslı Ayhan-
dc.contributor.buuauthorBiçen, Tuğba-
dc.contributor.buuauthorVardar, Ali-
Appears in Collections:2021 Cilt 35 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1_3.pdf565.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons