Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20360
Title: İktisatta yöntem üzerine seçilmiş kaynakça
Other Titles: Selected bibliography on methodology of economics
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü.
Eren, Ercan
Keywords: İktisatta yöntem
Kaynakça
Selected bibliography
Methodology of economics
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, E. (1986). "İktisatta yöntem üzerine seçilmiş kaynakça". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 17-24.
Abstract: Yöntem sorunları üzerine iktisatçıların süregelen ilgisinin günümüzde daha da arttığı gözlenmektedir. Bu çalışma yakın dönemde İngilizce yazılmış iktisatta yöntemle ilgili yapıtları sergilemeyi amaçlamaktadır.
Methodological Problems Constitute a major subject in Economics. The aim of this article is to present a list of articles and books of recent origin on the methodology of economics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20360
Appears in Collections:1986 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_3.pdf1.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons