Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20352
Title: Ontogenetik ve diurnal varyabilitenin İzmir kekiği (Origanum onites L.)'nin uçucu yağ içeriği ve kompozisyonuna etkisi
Other Titles: Effect of ontogenetic and diurnal variabilities on essential oil content and composition of Turkish oregano (Origanum onites L.)
Authors: Can, Mustafa
Katar, Nimet
Katar, Duran
Keywords: İzmir kekiği (Origanum onites L.)
Karvakrol
Hasat zamanı
Uçucu yağ oranı ve bileşenleri
Turkish oregano (Origanum onites L.)
Carvacrol
Harvest time
Content and composition of essential oil
Issue Date: 2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Can, M. vd. (2021). "Ontogenetik ve diurnal varyabilitenin İzmir kekiği (Origanum onites L.)'nin uçucu yağ içeriği ve kompozisyonuna etkisi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1), 1-12.
Abstract: Bu çalışma, 2019 yılında farklı hasat zamanlarının (ontogenetik ve diurnal varyabilite) İzmir kekiğinin (Origanum onites L.) uçucu yağ oranı ve bileşimi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Tarla çalışmaları, Uşak ilinde tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; uçucu yağ oranı % 2.22-3.58 arasında değişmiştir. Uçucu yağın birinci ana bileşeni olan karvakrol % 77.16-84.59 arasında değişirken, ikinci ana bileşen olan γ-terpinen ise % 3.96-6.73 arasında değişmiştir. Uçucu yağ oranı ve bileşenleri dikkate alındığında, Uşak ekolojik koşullarında İzmir kekiği yetiştiriciliği için hasadın bitkilerin çiçeklenme dönemi sonunda ve öğle saat 12:00’de yapılması önerilebilir.
The experiment was conducted to determine the effects of different harvest times (ontogenetic and diurnal variability) on the essential oil content and composition of Turkish oregano (Origanum onites L.) in 2019. The field experiment was carried out in Uşak province using a split-plot randomized complete block design with three replications. According to this study results, values of essential oil content ranged from 2.22 to 3.58%. Carvacrol, the first main component of the essential oil, ranged from 77.16 to 84.59%, while γ-terpinene, the second main component, changed from 3.96 to 6.73%. Considering the essential oil content and components, the harvest at the end of flowering period and at 12:00 pm for the cultivation of Turkish oregano in Uşak ecological conditions can be suggested
URI: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1115835
http://hdl.handle.net/11452/20352
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2021 Cilt 35 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1_1.pdf407.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons