Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2031
Title: Budizm'de ve Tibet Budizmi'nde inanç esasları
Other Titles: Principles and practice in buddhism and Tibetan buddhism
Authors: Güç, Ahmet
Şarafullina, Aliya
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Budizm
Tibet Budizm’i (Lamaizm)
Buda
Dalay Lama
İnanç esasları
Ölü gömme adetleri
Buddhism
Tibetan Buddhism (Lamaism)
Dalai Lama
Principles of faith
Burial customs
Issue Date: 12-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şarafullina, A. (2013). Budizm'de ve Tibet Budizmi'nde inanç esasları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada ilk olarak Budizmin bir din olarak ortaya çıkışı ve Budizmin kurucusu olan Buda'nın kısaca hayatı ele alınmıştır. Buda'nın vefatından sonra onun görüşleri ve düşünceleri tüm dünyaya yayılmıştır. Bu yüzden bugünkü dünyanın her köşesinde Budizme mensup insanları görebilmekteyiz. Aynı zamanda çalışmamızda kısaca Budizmin kollarını ele almaktayız. Çalışmamızda daha ağır nitelikte Tibet Budizmi incelenmektedir. Tibetin dini ve siyasi hayatında önemli rol oynayan Dalay Lamalar hakkında da bilgi bulunmaktadır. Ayrıca çalışmamızda Tibet Budizm'inin inanç esaslarında önemli yer alan ölü gömme adetleri araştırılmıştır.
First of all, in this study, we examined the occurrence of Buddhism as a religion and In this work our topic is how Buddhism became a religion and shortly about Budas life. After Budas life his views and thought were spreaded all over the world. Thats why nowadays we can see Buddhism followers at all corners of the world. Also in our work shortly we mentioned about roots of Buddhism. Mostly in our work we focus on Tibetan Buddhism. Also there is information about the role of Dalai Lamas in religious and political life of Tibet. Moreover buried customs which played a big role in principles of faith were researched in our work.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2031
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333904.pdf6.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons