Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2029
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKüçükalp, Derda-
dc.contributor.authorPınarcı, Edanur-
dc.date.accessioned2019-11-29T11:05:49Z-
dc.date.available2019-11-29T11:05:49Z-
dc.date.issued2013-07-09-
dc.identifier.citationPınarcı, E. (2013). John Stuart Mill'in liberalizm anlayışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2029-
dc.description.abstractJohn Stuart Mill, liberal düşüncede önemli bir filozoftur. Özgürlüğün olmasını isteyen liberal bir düşünürdür. Mill, kişisel gelişim ve toplumsal ilerleme için özgürlüğün zorunlu olduğunu belirtmiştir. Mill, faydacı bir bakış açısına sahiptir. Döneminin ilerisinde düşünen ve adım atan bir filozof olan Mill, kadın-erkek eşitliğine vurgu yapmıştır. Mill, Klasik liberallerin özgürlük anlayışını benimsemiştir. Mill, her bireyin kendi kararlarında özgür hareket etmesi gerektiğini savunmuştur. Böylece Mill, bireysel ve toplumsal faydanın maksimum olacağını belirtmiştir. Mill, birey üzerinde hiçbir baskıyı ve otoriteyi kabul etmemiştir. Fakat diğer yandan, Mill bireysel gelişim için devlete sorumluluk yüklemiştir. Bu anlamda Mill, Modern liberallere yaklaşan bir düşünür olmuştur. Mill, Klasik ve Modern liberalizm arasında köprü konumundadır. Mill, farklılıkları, karşıtlıkları ve benzerlikleri bir arada tutmaya çalışan bir felsefecidir. Bu yüzden hayatı boyunca belli bir ideolojiye, bireye bağlı kalmayıp, farklı akımlardan ve düşünürlerden yararlanmıştır. Mill, her bilgiyi ve söylemi kendi akıl süzgecinden geçirmiştir. Ve ortaya yeni ve özgün bir düşünce yaratan nadide kişilerdendir.tr_TR
dc.description.abstractJohn Stuart Mill, is an important philosopher of liberal thought. A liberal thinker who want to have freedom. Mill, stated that it is imperative that freedom for personal development and social progress. Mill, has got a utilitarian perspective. Mill, stepped and considering ahead of their time who a philosopher emphasized that the equality of men and women. Mill, adopted the concept of freedom of classical liberals. Mill, argued that the free movement of their decisions every individual. Thus Mill, stated that they the maximum individual and social benefits. Mill has not accepted any pressure and the authority on the individual. But on the other hand, Mill imposed that responsibility of state for individual development. In this sense, Mill, have been approaching a thinker of Modern liberals. Mill, is a bridge between Classical and Modern liberalism. Mill a philosopher who trying to keep a combination of differences, contrasts and similarities. Therefore, a certain ideology throughout his life, depending on the individual but also benefited from the different movements and thinkers. Mill, undergoned filter of own mental all the knowledge and discourse. And that preciously person, who created a new and unique ideas.en_US
dc.format.extentIX, 119 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMill’in hayatıtr_TR
dc.subjectMill’in siyaset felsefesitr_TR
dc.subjectLiberalizmtr_TR
dc.subjectKlasik liberalizmtr_TR
dc.subjectModern liberalizmtr_TR
dc.subjectMill’in liberalizm anlayışıtr_TR
dc.subjectMill’s lifeen_US
dc.subjectMill's political philosophyen_US
dc.subjectLiberalismen_US
dc.subjectClassical liberalismen_US
dc.subjectModern liberalismen_US
dc.subjectMill's conception of liberalismen_US
dc.titleJohn Stuart Mill'in liberalizm anlayışıtr_TR
dc.title.alternativeJohn Stuart Mill's conception of liberalismen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333913.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons