Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2029
Başlık: John Stuart Mill'in liberalizm anlayışı
Diğer Başlıklar: John Stuart Mill's conception of liberalism
Yazarlar: Küçükalp, Derda
Pınarcı, Edanur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Mill’in hayatı
Mill’in siyaset felsefesi
Liberalizm
Klasik liberalizm
Modern liberalizm
Mill’in liberalizm anlayışı
Mill’s life
Mill's political philosophy
Liberalism
Classical liberalism
Modern liberalism
Mill's conception of liberalism
Yayın Tarihi: 9-Tem-2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Pınarcı, E. (2013). John Stuart Mill'in liberalizm anlayışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: John Stuart Mill, liberal düşüncede önemli bir filozoftur. Özgürlüğün olmasını isteyen liberal bir düşünürdür. Mill, kişisel gelişim ve toplumsal ilerleme için özgürlüğün zorunlu olduğunu belirtmiştir. Mill, faydacı bir bakış açısına sahiptir. Döneminin ilerisinde düşünen ve adım atan bir filozof olan Mill, kadın-erkek eşitliğine vurgu yapmıştır. Mill, Klasik liberallerin özgürlük anlayışını benimsemiştir. Mill, her bireyin kendi kararlarında özgür hareket etmesi gerektiğini savunmuştur. Böylece Mill, bireysel ve toplumsal faydanın maksimum olacağını belirtmiştir. Mill, birey üzerinde hiçbir baskıyı ve otoriteyi kabul etmemiştir. Fakat diğer yandan, Mill bireysel gelişim için devlete sorumluluk yüklemiştir. Bu anlamda Mill, Modern liberallere yaklaşan bir düşünür olmuştur. Mill, Klasik ve Modern liberalizm arasında köprü konumundadır. Mill, farklılıkları, karşıtlıkları ve benzerlikleri bir arada tutmaya çalışan bir felsefecidir. Bu yüzden hayatı boyunca belli bir ideolojiye, bireye bağlı kalmayıp, farklı akımlardan ve düşünürlerden yararlanmıştır. Mill, her bilgiyi ve söylemi kendi akıl süzgecinden geçirmiştir. Ve ortaya yeni ve özgün bir düşünce yaratan nadide kişilerdendir.
John Stuart Mill, is an important philosopher of liberal thought. A liberal thinker who want to have freedom. Mill, stated that it is imperative that freedom for personal development and social progress. Mill, has got a utilitarian perspective. Mill, stepped and considering ahead of their time who a philosopher emphasized that the equality of men and women. Mill, adopted the concept of freedom of classical liberals. Mill, argued that the free movement of their decisions every individual. Thus Mill, stated that they the maximum individual and social benefits. Mill has not accepted any pressure and the authority on the individual. But on the other hand, Mill imposed that responsibility of state for individual development. In this sense, Mill, have been approaching a thinker of Modern liberals. Mill, is a bridge between Classical and Modern liberalism. Mill a philosopher who trying to keep a combination of differences, contrasts and similarities. Therefore, a certain ideology throughout his life, depending on the individual but also benefited from the different movements and thinkers. Mill, undergoned filter of own mental all the knowledge and discourse. And that preciously person, who created a new and unique ideas.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2029
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
333913.pdf1.45 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons