Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/20290
Başlık: Sosyalizm üzerine üç kitap
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Eren, Ercan
Anahtar kelimeler: Sosyalizm üzerine
Devine
Politik demokrasi
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Eren, E. (1991). "Sosyalizm üzerine üç kitap". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1-2), 215-228.
Özet: Sosyalizm üzerine yayınlanmış üç kitabı tanıtacağız. Birinci kitap, planlama temelinde soruna yaklaşmaktadır. İkincisi, merkezi planlamada ortaya çıkan sorunları piyasa temelinde çözmek iddiasındaki piyasa sosyalizminin bu işlevi yerine getirip getiremeyeceğini tartışmakta. Üçüncü kitap, bir anlamda ikinci kitabin devamı niteliğinde Macaristan'da 1968'de uygulamaya konulan iktisadi reformları incelemektedir. Pat Devine’nin Democracy and Economic Planning "The Political Economy of Self-Governing Society" adlı yapıtı Giriş dahil altı bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde belirtildiği gibi Devine'nin amacı, batının kapitalizmine ve doğunun devletçi sosyalizmine karşı, demokratik planlama temelinde üçüncü yol önermek ve bunu geliştirmektir. Devine'de piyasa sosyalizmi üçüncü yol olarak benimsenmemektedir. Devine, pazarlık (negotiated, görüşmeli) eşgüdümü temelinde demokratik planlamayı üçüncü yol olarak önermektedir.
Açıklama: Pat Devine Democracy and Economic Planning "The Political Economy of Self-Governing Society". Westview Press, 1988, 306 s. Alfred Schüller; Does Market Socialism Work? The Centre for Research Into Communist Economies 1988, 71 s. Xavier Richet; The Hungarian Model: Markets and Planning in a Socialist Model, Cambridge University Press, 1989 (Fransızca 1985), 209 s.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20290
Koleksiyonlarda Görünür:1991 Cilt 12 Sayı 1-2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
12_1-2_18.pdf4.5 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons