Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20290
Title: Sosyalizm üzerine üç kitap
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Eren, Ercan
Keywords: Sosyalizm üzerine
Devine
Politik demokrasi
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, E. (1991). "Sosyalizm üzerine üç kitap". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1-2), 215-228.
Abstract: Sosyalizm üzerine yayınlanmış üç kitabı tanıtacağız. Birinci kitap, planlama temelinde soruna yaklaşmaktadır. İkincisi, merkezi planlamada ortaya çıkan sorunları piyasa temelinde çözmek iddiasındaki piyasa sosyalizminin bu işlevi yerine getirip getiremeyeceğini tartışmakta. Üçüncü kitap, bir anlamda ikinci kitabin devamı niteliğinde Macaristan'da 1968'de uygulamaya konulan iktisadi reformları incelemektedir. Pat Devine’nin Democracy and Economic Planning "The Political Economy of Self-Governing Society" adlı yapıtı Giriş dahil altı bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde belirtildiği gibi Devine'nin amacı, batının kapitalizmine ve doğunun devletçi sosyalizmine karşı, demokratik planlama temelinde üçüncü yol önermek ve bunu geliştirmektir. Devine'de piyasa sosyalizmi üçüncü yol olarak benimsenmemektedir. Devine, pazarlık (negotiated, görüşmeli) eşgüdümü temelinde demokratik planlamayı üçüncü yol olarak önermektedir.
Description: Pat Devine Democracy and Economic Planning "The Political Economy of Self-Governing Society". Westview Press, 1988, 306 s. Alfred Schüller; Does Market Socialism Work? The Centre for Research Into Communist Economies 1988, 71 s. Xavier Richet; The Hungarian Model: Markets and Planning in a Socialist Model, Cambridge University Press, 1989 (Fransızca 1985), 209 s.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20290
Appears in Collections:1991 Cilt 12 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1-2_18.pdf4.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons