Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20267
Title: Yüksekögretimde finansman metodu olarak borçlanma yönteminin uygulama problemleri ve maliyetleri karşılamadaki potansiyel rolü
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.
Tatlıoğlu, İsmail
Keywords: Yüksekögretimde finansman metodu
Borçlanma yöntemi
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tatlıoğlu, İ. (1991). "Yüksekögretimde finansman metodu olarak borçlanma yönteminin uygulama problemleri ve maliyetleri karşılamadaki potansiyel rolü". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1-2), 37-48.
Abstract: Yükseköğretimin nasıl finanse edileceği, hangi harcamaların kamu, hangilerinin özel kaynaklardan sağlanması gerektiği soruları, gelişmişlik farkıyla sınırlanmaksızın, birçok ülkenin hem ekonomik ve hem de politik gündeminde yer almaktadır. Uygulamada görülen çeşitli finansman metodlarından birisi de borçlanma yöntemidir. Ülkemizde çok dar bir örneği olarak öğrenci kredi sistemini gösterebileceğimiz bu yöntem ilke olarak; öğrencilerin borçlanmasıyla yükseköğretimin finansmanı arasında mantıklı ve kapsamlı bir ilişki kurmanın mümkün olabileceği düşüncesi üzerine kurulmuştur. Genel hatlarıyla; borçlanma yöntemini, eğitim kurumlarındaki öğrencilerin mezuniyet sonrasında ödemek üzere, eğitim maliyetlerini karşılamak için, finansman kurumlarından borç almasıdır şeklinde tanımlanabilir. İlk uygulaması 1806 yılına kadar giden sözkonusu finansman yöntemi, bugün gelişmiş ülkeler başta olmak üzere otuzdan fazla ülkede uygulama imkânı bulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20267
Appears in Collections:1991 Cilt 12 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1-2_4.pdf3.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons