Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20266
Title: Yeni klasik makro iktisat: Tarihsel gelişim ve temel özellikler
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü.
Serel, Alpaslan
Keywords: Yeni klasik makro iktisat
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Serel, A. (1991). "Yeni klasik makro iktisat: Tarihsel gelişim ve temel özellikler". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1-2), 25-36.
Abstract: Son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan bunalıma paralel olarak iktisat teorisi alanında tartışmaların arttığı bilinen bir gerçektir. Makro iktisat da, düşünsel ürün farklılaşmasının uç noktalara ulaştığı bir alan olarak dikkat çekici özelliğini sürdürmektedir. Geleneksel Makro Teori adı altında belirtilen "Keynesyen Makro Teori"yi eleştiren ve yerini almaya yönelen çok sayıda yeni teori akademik çevrelerin olduğu kadar iktisat politikası uygulayıcılarının da gündeminde olmuştur. Geliştirilen her yeni teori, gerçek dünyayı en iyi şekilde açıkla manın ve yönlendirmenin kendi teorileri çerçevesinde mümkün olacağı iddiasındadır. Gelişimi ve temel özelliklerini belirteceğimiz "Yeni Klasik Makro İktisat" okulu da Keynesyen Makro teoriyi radikal olarak eleştiren bir yaklaşım olarak gelişimini devam ettirmektedir. Tarihsel olarak MUTH'la başlayan PHELPS, FRIEDMAN, LUCAS, SARGENT, WALLACE ve BARRO'nun ortaya koyduğu ve Rasyonel Beklentiler ile tanınan bir gelişim süreci sözkonusudur. Çalışmada Yeni Klasik Makro İktisadın analitik çerçevesinin oluşumu ve temel önermeleri belirtildikten sonra gelişim çizgisinin son halkası şeklinde değerlendirebileceğimiz bir Yeni Klasik İktisat Versiyonu'nu tartışacağız. Böylece makro iktisadın günümüzde ulaştığı düzeyin belirlenmesi olanağına kavuşacağımızı umuyoruz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20266
Appears in Collections:1991 Cilt 12 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1-2_3.pdf3.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons