Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2024
Title: Bilgi sosyolojisi ve Durkheim
Other Titles: Sociology of knowledge and Durkheim
Authors: Arslan, Hüsamettin
Tuncer, Ender
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı/Sosyoloji Bilim Dalı.
Keywords: Durkheim
Kant
Epistemoloji
Bilgi sosyolojisi
A priori kategoriler
Bilgi
Toplum ve din
Epistemology
Sociology of knowledge
A priori categories
Knowledge
Society and religion
Issue Date: 4-Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tuncer, E. (2017). Bilgi sosyolojisi ve Durkheim. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Bilgi Sosyolojisi alanında bir incelemedir. Kant'ın tanımlamış olduğu zihnin a priori kategorileri Bilgi Sosyolojisinin inceleme konusu olmuştur. Durkheim son eseri olan Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri'nde a priori kategorilerin kaynağının toplum olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Bu çalışmanın spesifik amacı Kant'ın kategorilerinin kaynağının Durkheim'ın iddia ettiği gibi toplum olup olmadığını incelemektir. Durkheim'ın iddiası incelenirken iki düşünürün tanımladığı kategoriler Durkheim'ın epistemoloji, toplum, din ve bilgi kavramları ışığında değerlendirilecektir.
This study is an examination in the field of Sociology of Knowledge. A pirori categories of mind that is defined by Kant have been the subject of study of Sociology of Knowledge. Durkheim tries to show that the origin of the categories is society in his last book, The Elemantary Forms of Religious Life. The specific purpose of this study is to examine whether the orgin of Kant's categories is society or not as Durkheim have claimed. While analyzing Durkheim's claim, categories that is defined by both thinkers will be evaluated in the light of Durkheim's concepts of epistemology, society, religion and knowledge.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2024
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459883.pdf2.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons