Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2019
Title: Yahudilikte beslenme kuralları (Kaşerut)
Other Titles: Eating rules in judaism (Kosherut)
Authors: Güç, Ahmet
Mammadli, Bahar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Yahudilik
Tevrat
Kaşer
Şehita
Tuma
Kurban
Yasak
Kutsallık
Judaism
The Torah
Kosher
Shehita
Sacrifice
Prohibition
Holiness
Issue Date: 12-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mammadli, B. (2013). Yahudilikte beslenme kuralları (Kaşerut). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızda Yahudilikte helal ve haram sayılan yiyecek ve içeceklerler geniş şekilde ele alınmıştır. Bu yiyecek ve içeceklerin hangi durumlarda helal ve hangi durumlarda haram sayıldığı araştırılmıştır. Ayrıca yiyecek kurallarına uygun olarak hangi hayvanların kurban olarak kesilebileceği, hangilerinin kesilemeyeceği de araştırmamızda yer almaktadır. Çalışmamızda sofra kurallarına uygun olarak etli ve sütlü yiyeceklerin aynı sofrada yenilip içilmemesi hakkında da bilgi bulunmaktadır.Yahudi beslenme kuralları gereği bayram sofralarında hangi tür yiyecek ve içeceklerin kutlama aracı olarak kullanılması hakkında ayrıntılı bilgi vermekteyiz. Diğer taraftan Yahudilikte birtakım hububat ve meyvelerin kutsal olma özelliği de vardır ki, araştırmamızda bununla ilgili de ayrıntılar belirtilmektedir.
In this paper, food and beverages considered “halal” or “haram” are widely worked out in Judaism. The cases in which these food and beverages are considered halal or haram have been investigated. Besides, our study deals with the issue of which animals can or can not be sacrificed in accordance with eating rules. In our study, there is also such information that in accordance with table manners the meals containing meat and milk can not be eaten on the same table. Moreover, we have given detailed information on what kind of meals and drinks are being used on tables as a means of celebration under eating rules in Judaism. Apart from that, In Judaism some cereals and fruits have the distinction of being holy, details of which have been reported in our study
URI: http://hdl.handle.net/11452/2019
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333903.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons