Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20181
Title: Takım yönetimi ve etkin takım yönetimine bir örnek: Chevron'da kendini yöneten takım uygulaması
Other Titles: An example of team management and effective team management: Self-managed team application in Chevron
Authors: Pınar, A. Haluk
Keywords: Takım çalışması
Sinerji
Kendini yöneten takım
Takım
Teamwork
Synergy
Self-directed team
Team
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pınar, A. H. (2006). ''Takım yönetimi ve etkin takım yönetimine bir örnek: Chevron'da kendini yöneten takım uygulaması''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 109-126.
Abstract: Taylor'dan bu yana yönetim biliminde çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımların her biri işletmelerde daha etkili bir yönetimin gerçekleştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bilgi toplumlarının söz konusu olduğu 2l.yüzyılın yönetim anlayışı ise geçmişin yönetim yaklaşımlarından farklı olmalıdır. Bilgiye dayalı ekonomilerde birbirini bütünleyen, sinerji oluşturan takım çalışanları olacaktır. Bu nedenle günümüzde hiyerarşik basamakların azaltıldığı, çalışanların yaratıcılıklarının ortaya çıkarılmaya çalışıldığı takım yapıları giderek daha çok ilgi çekmektedir ve takım yönetimi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada uygulamaya ilişkin bir örneğin yer verildiği, kendini yöneten takım yapılarının gelecekte işletmelerde daha yoğun bir şekilde kullanılacağı söylenebilir.
Various approaches have been developed in management science since Taylor. Each of these approaches has contributed significantly to the realization of a more effective management in businesses. On the other hand, the management approach of the 2nd century, in which information societies are in question, should be different from the management approaches of the past. In knowledge-based economies, there will be team members who complement each other and create synergy. For this reason, team structures in which hierarchical steps are reduced and the creativity of employees are tried to be revealed are getting more and more attention today and team management is gaining importance. In this study, it can be said that an example of application is included and that self-directed team structures will be used more intensively in businesses in the future.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20181
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2006 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_6.pdf3.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons