Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2015
Title: Batı'da islamofobi ve kilise
Other Titles: Islamophobia in the west and church
Authors: Güç, Ahmet
Ayık, Mustafa Arif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Din
Religion
Sosyoloji
Sociology
Tarih
History
Issue Date: 16-Apr-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayık, M. A. (2013). Batı'da islamofobi ve kilise. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Batıda görülen İslamofobi ve İslam karşıtlığının incelendiği bu çalışmada, önce İslamofobi'nin tanımı, bir kavram olarak ortaya çıkışı ve Anti-İslamizm ile ilişkisi ele alınmıştır. İslamofobi'nin tarihi arka planının ele alındığı birinci bölümde, Hıristiyanlığın kısa bir tarihçesi verildikten sonra, Hıristiyanlık ile İslam'ın karşılaşması ve Hıristiyanların İslam ve Müslümanlara bakışı ele alınmış; daha sonra Endülüs, Haçlı Seferleri, Misyonerlik, Oryantalizm, Sömürgecilik ve II. Vatikan Konsili gibi Hıristiyan-Müslüman ilişkilerine etki eden ve İslamofobi'nin kökenlerini oluşturan önemli tarihi olaylar incelenmiştir. İkinci bölümde ise İslamofobi'nin Anti-İslamizm'e dönüşmesi ve bunu tetikleyen sebepler ele alınmıştır. Bu çerçevede Batı ülkelerindeki Müslüman işgücü, İran İslam Devrimi, Soğuk Savaş Dönemi'nin sona ermesi, 11 Eylül ve sonrasında meydana gelen olaylar ile bunların Batı-Müslüman ilişkilerine etkileri incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise, konu özetlenerek çalışma sonlandırılmıştır.
This thesis which studies Islamophobia seen in the West starts with the definition of the Islamophobia, its emergence as a notion and its relation with anti-Islamism. Chapter One deals with the background of the Islamophobia. In doing so, this chapter summarizes the history of Christianity, the history of Christian-Muslim encounters, and Christian view of Islam and Muslims. Then, some significant historical events, which affect Christian-Muslim relations and bring about the origin of Islamophobia, are studied, such as Andulusia, the crusades, missionaries, orientalism, colonialism and Vatican Council II. Chapter Two addresses the transformation of Islamophobia into anti-Islamism, and discusses Muslim labor force in the western world, Iranian Islamic revolution, the termination of cold war period, events during and after September 11. The Conclusion summarizes the thesis and arguments.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2015
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333900.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons