Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2012
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞardağ, Sibel-
dc.contributor.authorBilir, Tuğçe Begüm-
dc.date.accessioned2019-11-29T08:15:11Z-
dc.date.available2019-11-29T08:15:11Z-
dc.date.issued2016-08-21-
dc.identifier.citationBilir, T. B. (2016). İplik kompozisyonundaki tencel oranının iplik ve kumaş özelliklerine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2012-
dc.description.abstractBu çalışmada iplik kompozisyonundaki tencel oranının iplik ve kumaş özelliklerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmış olup bu amaçla öncelikletencel lifi ve yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bir literatüraraştırması yapılmıştır.Daha sonra ''Tencel ve Karışımı İpliklerin Dokuma Kumaş Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi'' başlıklı HDP(MH)-2014/62 numaralı Hızlı Destek Projesi kapsamında beş farklı karışım oranına sahip (% 25 tencel - % 75 pamuk, % 50 tencel - % 50 pamuk, % 75 tencel - % 25 pamuk, % 100 tencel, %100 pamuk penye ) ipliklerkontrollü bir şekilde üretilmiş ve üretilen bu iplikler atkı ipliği olarak kullanılarak beş farklı karışım oranında dokuma kumaşlar elde edilmiştir. Üretim aşamaları tamamlandıktan sonra atkı ipliklerinin fiziksel ve mukavemet özellikleri standartlara uygun bir şekilde test edilmiştir. Bir sonraki aşamada ise kumaşların (ham ve mamul) fiziksel, mukavemet ve konfor özellikleri standartlara uygun bir şekilde test edilmiştir. Son olarakipliklere ve kumaşlara ait elde edilen ölçüm sonuçları SPSS programında 0,05 anlamlılık seviyesinde istatistiki olarak değerlendirilerek analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda iplik kompozisyonundaki tenceloranının ipliklerin ve kumaşların özelliklerine etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve karışımdaki tencel oranı arttıkça ipliklerinkopma mukavemeti değerlerinin ve rutubet değerlerinin arttığı, düzgünsüzlük değerlerinin azaldığı görülmüştür. Karışımdaki tenceloranının kumaş özelliklerine etkileri değerlendirildiğindeise tencel oranının artması kumaşlarınkopma, yırtılma mukavemeti ve hava geçirgenliği değerlerinin artmasına neden olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn thus study, it purposed to investigate the effets of tencel fibre ratio in the yarn composition on the properties of the yarns and fabrics made from this weft yarns.Firstly, it was made a detailed literature research about tencel fiber and earlier studies.After it was produced five diffirent blending ratio yarns (% 25 tencel - % 75 cotton, % 50 tencel - % 50 cotton, % 75 tencel-% 25 cotton, % 100 tencel and % 100 cotton combed) in a controlled way within Rapid Assistance Project, numered HDP(MH)–2014/62, headed 'Investigation of the effects on properties of weaving fabric of tencel and blending yarns'. İt was used the produced yarns as the weft yarn and was produced five diffirent blending ratio fabrics. After it was complete the production stages, it has been tested the physical and strength properties of these yarns in accordance with standard. In the next step, it has been tested the physical, strength and comfort properties of these raw – finished weaving fabrics in accordance with standard. Finally, the obtained measurement results was analyzed statistically on SPSS programe in 0,05 level of significance. As a results of studies, the effets of tencel fibreratioin the yarn composition on the properties of the yarns and fabrics made from this yarns was significant. It was increased of breaking strength and moisture values of yarns and; descreased evenness values of yarns depending on increasing tencel ratio in blending. It was increased breaking and shearing strength and air permeability values of weaving fabrics depending on increasing tencel ratio in blending.en_US
dc.description.sponsorshipBatmaz Tekstiltr_TR
dc.format.extentXVIII, 120 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTenceltr_TR
dc.subjectIyocelltr_TR
dc.subjectİpliktr_TR
dc.subjectDokuma kumaştr_TR
dc.subjectPamuktr_TR
dc.subjectMukavemettr_TR
dc.subjectHava geçirgenliğitr_TR
dc.subjectNem geçirgenliğitr_TR
dc.subjectIsıl geçirgenliktr_TR
dc.subjectYarnen_US
dc.subjectWeaving fabricen_US
dc.subjectCottonen_US
dc.subjectStrengthen_US
dc.subjectAir permeabilityen_US
dc.subjectMoisture permeabilityen_US
dc.subjectThermal conductivityen_US
dc.titleİplik kompozisyonundaki tencel oranının iplik ve kumaş özelliklerine etkilerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the effects of tencel fibre ratio in the yarn composition on the properties of the yarn and fabricen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455525.pdf4.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons