Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2008
Title: Preeklampsi ve trombofili ilişkisinin trobelastogram ile belirlenmesi
Other Titles: Evaluation of the relation between preeclampsia and thrombopilia with thrombelastography
Authors: Esmer, Ahmet
Bülbül, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Tromboelastogram
Ağır preeklampsi
Trombofili
Severe preeclampsia
Thrombophilia
Thromboelastogram
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bülbül, M. (2009). Preeklampsi ve trombofili ilişkisinin trobelastogram ile belirlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Trombofili ve preeklampsi ilişkisinin belirlenmesinde konvansiyonel yöntemlerin yerine kalıtsal ve kazanılmış trombofilik faktörlerin tümünün değerlendirildiği tromboelastogram (TEG) ile preeklampsi hastalarında tromboza eğilimi araştırmaktır.Mart 2003 ile Aralık 2008 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğum yapan gebeler tarandı. Ağır preeklampsi tanısı alan 92 hasta, daha önce trombofili tanısı alan 73 vaka ve kontrol grubu olarak da 31 vaka çalışmaya dahil edildi.Reaksiyon zamanını gösteren r değeri trombofili grubunda (10,7 ± 2,8 dak) kontrol grubuna (7,8 ± 3,7 dak) göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek saptandı (p=0,003). Preeklampsi grubu (9,5 ± 3,0 dak) ile kontrol grubu ve preeklampsi grubu ile trombofili grubu arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu (p>0,05). Pıhtının oluşum zamanı gösteren 'k' değeri de benzer şekilde trombofili grubunda (3,4 ± 1,4 dak) kontrol grubuna (2,6 ±1,1 dak) göre anlamlı şekilde yüksek saptandı (p=0,025). Trombofili grubunda pıhtı oluşumunun hızı ve gücünü gösteren ? angel değeri (49,8 ± 10,2) preeklampsi grubu (54,6 ± 9,7) (p=0,045) ve kontrol grubuna (57,4 ± 9,2) (p=0,04) göre anlamlı derecede düşüktü. Gruplar maksimum amplitüt zamanı (TMA) açısından karşılaştırıldığında trombofili grubu (34,5 ± 4,4 dak) kontrol grubuna (29,4± 5,9 dak) göre anlamlı olarak yüksek değerlere sahipti (p=0,001). Koagulasyon indeksi (CI) trombofili grubunda (-4,2 ± 3,4) kontrol grubuna (-1,7 ± 3,7) göre anlamlı olarak düşük saptandı (p=0,006). Clot lysis time (CLT) preeklampsi grubunda (41,4 ± 14,8 dak) trombofili grubunda (49,3 ± 14,0 dak)(p=0,028) ve konrol grubuna (49,7 ± 14,3 dak) (p=0,032) göre anlamlı olarak düşük saptandı.Tromboelastogramda r, k, angel, Cl, TMA parametreleri trombofili grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak farklı çıkarken bu fark preeklampsi ile kontrol gurubu arasında gösterilemedi. Sadece CLT preeklampsi grubunda diğer iki gruba göre istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük saptandı. Sonuç olarak TEG hiperkoagulasyonu belirlemede de kullanılabilir. Bu çalışma da son dönemde yapılan diğer çalışmalar gibi preeklampsi ile trombofili ilişkisinin sanıldığı kadar güçlü olmadığını göstermektedir.
To assign tendency to thrombosis in patients with preeclampsia using thromboelastogram, by which all of the inherited and acquired thrombophilic factors could be evaluated, instead of conventional methods. All pregnant women, delivered in Uludag University Hospital Obstetrics and Gynecology Department between March 2003 and December 2008 were scanned. Ninety two patients who were diagnosed as severe preeclampsia, 73 cases with previous diagnosis of thrombophilia and 31 control subjects were included in the study. ‘r’ value which shows reaction time was significantly higher in thrombophilia group (10,7 ± 2,8 min) than control subjects (7,8 ± 3,7 min) (p = 0,003). There was no statistical significance between not only preeclampsia (9,5 ± 3,0 min) and control group but also preeclampsia and thrombophilia group (p> 0.05). At the same time ‘k’ value that shows clotting time was statistically higher in thrombophilia group (3,4 ± 1,4 min) with respect to the control group (2,6 ± 1,1 min) (p=0,025). α angel value showing the povver and speed of clot formation was lower in thrombophilia group (48,8 ± 10,2) than preeclampsia group (54,6 ± 9,7) (p=0,045) and control group (57,4 ± 9,2) (p=0,04). When groups were compared according to Time to MA (TMA), thrombophilia group had statistically higher values than control group (34,5 ± 4,4 min vs 29,5 ± 5,9 min; p= 0,001). Coagulation index (CI) was found statistically lower in thrombophilia group than control group (-4,2 ± 3,4 vs -1,7 ± 3,7; p=0,006). Clot lysis time (CLT) was lower in preeclampsia group (41,4 ± 14,8 min) than thrombophilia (49,3 ± 14,0 min)(p=0,028) and control groups ( 49,7 ± 14,3 min) (p= 0,032). Conclusion: TEG parameters (r, k, angel, TMA, CI) were found statistically significant in thrombophilia group when compared with control group, but there was no difference between preeclampsia and control groups. Only CLT was found lower in preeclampsia than the other two groups. In conclusion, TEG could be used to detect hypercoagulation. This study shows, like other recent studies, there is not a strong relationship between preeclampsia and thrombophilia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2008
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307150.pdf643.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons