Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2006
Başlık: Hanefîlerde sünnet-kıyas ilişkisi
Diğer Başlıklar: Hadith-analogy relationship in Hanafian school
Yazarlar: Kahraman, Hüseyin
Tombul, Sema
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Haber-i vâhid
Kıyas
Hanefî
Isolated tradition
Analogical reason
Hanafian
Yayın Tarihi: 11-Oca-2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tombul, S. (2012). Hanefîlerde hadis-kıyas ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Tezde genel olarak Hanefîlerce kabul edilen hadis ve kıyas telakkisine dair usuli bilgiler verilip, Hanefî mezhebindeki kıyas uygulamasının bazı hadislerin reddine sebep olup olmadığı, reddediliyorsa buna sebep olan diğer gerekçelerin bulunması hedeflenmiştir.Bu bağlamda Hanefî kaynaklarına göre haber-i vâhidin Kur'ân, sünnet, umumû belva, sahabe uygulamaları ve kıyasa arzı işlenmiştir. Örneklerle kıyasın haber-i vâhide ve haber-i vâhidin kıyasa takdim edildiği kabul edilen hadisler incelenmiştir.
In thesis generally is given some informations about the conformation hadith and analogy which is accepted by Hanafians and it is asking questions that is it reason or not that rejection some of hadith, if rejected it is aimed to find what the other reasons are.In this consept according the Hanafian records, it was worked up Quran, Sunna, matters of public (umum al-balwa), fullfilment of Sahaba, analogical reasoning (qiyas). It was examined hadith which was accepted that presented examples and to the /khabar al-wahid and Isolated Tradition/khabar al-wahid to the analogical reason.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2006
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
312305.pdf1.2 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons