Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1983
Title: Araçlardaki bağlama cıvatalarındaki fonksiyon kayıplarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of the function losses connecting bolts on vehicles
Authors: Solmaz, Erol
Akpınar, Nihal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Cıvata
Cıvata gevşemesi
Cıvata sıkma torku
Bolt
Bolt nut loosening
Bolt thightening torque
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akpınar, N. (2016). Araçlardaki bağlama cıvatalarındaki fonksiyon kayıplarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, titreşim altındaki cıvata bağlantılarında meydana gelen tork kayıpları incelenmiştir. Önce konu ilgili literatür araştırmaları yapılmış, daha önce yapılan çalışmalarda kullanılan yöntemler incelenmiştir. Daha önceki araştırmalarda kullanılan Junker Test Cihazı üzerinde durulmuş, bu test cihazına benzer fakat eksenel titreşimin yanında dikey yönde titreşim sağlayan bir cihazın yapılması öngörülmüştür. İstenilen test cihazının özellikleri belirlenmiş ve cihaz tasarlanıp üretilmiştir. Üretilen test cihazında çeşitli parametrelerde testler yapılmış ve sonuçlar analiz edilmiştir.
In this study, the torque loss of bolted connections under vibration has been investigated. First, detailed literature search has been made and test methods of previous studies have been investigated. Junker Testing equipment which was used in previous studies, is considered but it is decided to make a new testing equipment which provides vertical vibration beside of axial vibration. Properties of desired testing equipment has been decided. Then, the equipment designed and produced. A series of tests have been performed with the new testing equipment and results have been reported.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1983
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455533.pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons