Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1982
Title: Aliya İzzetbegoviç'te din-siyaset ilişkisi
Other Titles: The bond between religion and politics through Alija Izetbegovic's thoughts
Authors: Birgül, Mehmet
Paşiç, Dzemil
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
Keywords: Alija İzzetbegoviç
Varlık
İnsan
Ahlak
Semavi dinler
Din-siyaset ilişkisi
Alija Izetbegovic
Being
Human
Moral
Monotheistic religions
Religion and politics relationship
Issue Date: 27-Sep-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pasiç, D. (2016). Aliya İzzetbegoviç'te din-siyaset ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada XX. yüzyılda dünyaya gelen ve Balkanların siyasî sahnesinde silinmez izler bırakan Aliya İzzetbegoviç'in hayatı, yetiştiği coğrafya ile düşünce dünyasının oluşumu ve yapısı, siyaset, din tasavvuru konuları ele alınmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde XX. yüzyılda Bosna Hesek'teki siyasî hareketler ele alınmakta ve bununla beraber Aliya İzzetbegoviç'in gençlik çağından vefatına kadar ana hatlarıyla hayatına ve siyasî mücadelesine yer verilmektedir. İkinci bölümde Aliya İzzetbegoviç'in düşünce dünyasının oluşumunu etkileyen faktörler ve yazdığı eserlerinden yola çıkarak varlık, insan, ahlâk gibi kavramlar hakkındaki görüşleri incelenmektedir. Üçüncü bölümde semavi dinlerin, din-siyaset ilişkisine dair ortaya koydukları ve İzzetbegoviç'in din-siyaset ilişkisi ile ilgili düşünceleri değerlendirilmektedir. Bahsedilen üç bölümden sonra bu çalışma, sonuçta genel bir değerlendirme ile bitmektedir.
This master`s thesis is considering life, exploring initial thoughts, the influence of enviroment on structural forms of these thoughts, and the way of understanding politics and religion of Alija Izetbegovic, born in the 20th century, in which he has left an unerasable and unforgetable trace on the political scene in the Balkans region. In the first part of the master's thesis, amongst political movements in Bosnia and Herzegovina during the 20th century, there are also fragments reviewing Alija Izetbegović's life; since his youth till his death, including his political struggles. Considering factors which influenced Alija Izetbegović's thoughts and his written works, the second part of the master's thesis, studies his thoughts about concepts like the sole purpose of existence, human itself and morals. Starting from the understanding and interpretation of religion and politics, the third part of the master's thesis is reviewing the relation between religion and politics, which has a key role on Alija Izetbegovic's world of thoughts. Regarding the third part, it is majorly reviewing the role of monotheistic religions and their increasing attention to politics. This master's thesis is summarized with a general conclusion.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1982
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446815.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons