Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19740
Başlık: Geliri belirleyen model
Yazarlar: Kogiku, K. G.
Yaman, Berker
Anahtar kelimeler: İktisat
Fleksibl
Gelir
Yayın Tarihi: 1974
Yayıncı: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Atıf: Kogiku, K. G. (1974). "Geliri belirleyen model" çev. Berker Yaman. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 3(2-3),367-390.
Özet: Klasik iktisatçılar eksik istihamı yüksek nominal ücret oranının bir sonucu saydılar ve nominal ücret oranının düşmesiyle eksik istihdamın da ortadan kalkacağını savundular işsizliğe karşı öngörülen çare ücretierin azalmasıydı. Fleksibl ücretler işsizliği önleyebilir mi? Bu soruya cevap vermek için analizimize işgücü piyasasını da katmamız gerekmektedir. Piyasadaki arz şartlarını ihtiva eden varsayımlar şunlardır: 1) Firmalar gelirlerini ve giderlerini hesaba katarak, fiat seviyesi ve nominal ücret oranlarına bağlı olarak etkilenmiş olan karlarını maksimize etmeden önce üretimlerini ayarlarlar. 2) Para otoriteleri nominal para arzını sabit halde tesbit ederler.. 3) Bu makalenin birinci kısmında emek arzını sabit nominal ücretsınında ve tam elastik varsayıyoruz. İkinci kısımda ise yüksek ücret hadlerinde eğin daha çok arz edileceği varsaylmaktadır. 4) Sermaye piyasası dikkate alınmamaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19740
Koleksiyonlarda Görünür:1974 Cilt 3 Sayı 2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
3_2-3_4.pdf4.81 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons