Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19740
Title: Geliri belirleyen model
Authors: Kogiku, K. G.
Yaman, Berker
Keywords: İktisat
Fleksibl
Gelir
Issue Date: 1974
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Kogiku, K. G. (1974). "Geliri belirleyen model" çev. Berker Yaman. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 3(2-3),367-390.
Abstract: Klasik iktisatçılar eksik istihamı yüksek nominal ücret oranının bir sonucu saydılar ve nominal ücret oranının düşmesiyle eksik istihdamın da ortadan kalkacağını savundular işsizliğe karşı öngörülen çare ücretierin azalmasıydı. Fleksibl ücretler işsizliği önleyebilir mi? Bu soruya cevap vermek için analizimize işgücü piyasasını da katmamız gerekmektedir. Piyasadaki arz şartlarını ihtiva eden varsayımlar şunlardır: 1) Firmalar gelirlerini ve giderlerini hesaba katarak, fiat seviyesi ve nominal ücret oranlarına bağlı olarak etkilenmiş olan karlarını maksimize etmeden önce üretimlerini ayarlarlar. 2) Para otoriteleri nominal para arzını sabit halde tesbit ederler.. 3) Bu makalenin birinci kısmında emek arzını sabit nominal ücretsınında ve tam elastik varsayıyoruz. İkinci kısımda ise yüksek ücret hadlerinde eğin daha çok arz edileceği varsaylmaktadır. 4) Sermaye piyasası dikkate alınmamaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19740
Appears in Collections:1974 Cilt 3 Sayı 2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2-3_4.pdf4.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons