Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19736
Title: Kapitülasyonarın ekonomik analizi
Authors: Çizakça, Murat
Keywords: Kapitülasyonlar
Ekonomik durum
Issue Date: 1974
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Çizakça, M. (1974). "Kapitülasyonarın ekonomik analizi" Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 3(2-3),319-341.
Abstract: Osmanlı imparatorluğunun akdettiği kapitülasyon antlaşmalarının uzun bir tarihi vardır. Bu uzun tarihin başlangıcı üzerinde tarihçiler arasında bazı anlaşmazlıklar çıkmış, mesela Profesör İnalcık ilk kapitülasyon antlaşmasının 1352 de imza edildiğini iddia ederken (1) Reşat Ekrem (2) başlangıç tarihi olarak 1535 tarihini almış, Ali Reşad (3) ise kapitülasyonların Bizans devirlerinde dahi mevcut olduğunu belirtirken en mühim antlaşmanın 1535 te Fransa ile imzalanan antlaşma olduğunu yazmıştır. Başlangıç tarihi üzerinde dahi böylesine anlaşmazlıklar hüküm . süren kapitülasyonların Osmanlı ekonomisine ne yönlerden etki ettiğini araştırırken belki işe kapitülasyonların Avrupa ülkelerine veriliş sebeplerinden başlamak daha uygun olacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19736
Appears in Collections:1974 Cilt 3 Sayı 2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2-3_2.pdf6.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons