Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1963
Title: An analysis of factors that influence turkish EFL learners attitudes toward english language
Other Titles: İngilizce öğrenen Türk öğrencilerin İngilizce diline karşı tutumlarını etkileyen faktörlerin analizi
Authors: Genç, Zübeyde Sinem
Görgün, Fulya
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Tutum
Motivasyon
İngilizcedeki başarı
Cinsiyet farklılıkları
Bölümler
Attitude
Motivation
Achievement in English
Gender differences
Fields of study
Issue Date: 7-May-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Görgün, F. (2013). An analysis of factors that influence turkish EFL learners attitudes toward english language. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda hazırlık sınıfında okumakta olan öğrencilerin İngilizce öğrenmeye karşı olan tutumlarını etkileyen faktörler araştırılmaktadır. Öğrencilerin tutumlarını etkileyen faktörler; motivasyon türleri, cinsiyet, öğrencilerin bölümleri, başarıları ve ailelerinin tutumlarından oluşmaktadır. Çalışmadaki veriler iki araç ile toplanmıştır:Tutum Anketi, Görüşme Soruları. Toplanan verinin analizini yapmak için, açıklayıcı istatistik analizleri, t testleri, regresyon analizleri kullanılmıştır Öğrencilerin dile karşı tutumları, öğrenme sürecini etkileyen ciddi bir etkendir. Çalışmanın amacı, İngilizce öğrenen hazırlık sınıfı öğrencilerinin tutumlarının incelenmesi, onların hangi faktörlerden ne derecede etkilendiğini ortaya çıkarmış ve bu çalışma daha iyi bir dil öğretimi için yabancı dil eğitimcilerine ışık tutmayı hedeflemiştir.
This study focuses on Uludağ University School of Foreign language students' attitudes toward learning English as well as investigating the influence of their attitudes on their intrinsic motivation, gender, instrumental motivation, learners' fields of study at university, parental involvement and achievement. The questionnaire and interview results indicated that the participants' instrumental and intrinsic motivations were at moderate level while the mean of parental involvement was found at a high level. It is also shown that participants' attitude changes according to their gender, fields of study and learners' achievement. Alternative solutions at individual and institutional levels have been proposed in order to develop more favorable attitudes, and prevent the generalization of stereotypes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1963
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333893.pdf20.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons