Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1955
Title: Afrika'da Protestan misyonerliği: Etiyopya örneği
Other Titles: Protestant mission in Africa: The case of Ethiopia
Authors: Şenay, Bülent
Akbulut, Bayram
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Afrika
Etiyopya
Hıristiyanlık
Misyonerlik
Pentekostalizm
Ortodoks
Africa
Ethiopia
Christianity
Mission
Pentecostalizm
Orthodox
Issue Date: 20-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akbulut, B. (2017). Afrika'da Protestan misyonerliği: Etiyopya örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Ünivetersitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Afrika kıtasındaki Protestan misyonerler uzun yıllar süren faaliyetleri sonucunda bir çok müntesip kazanmış ve sayılarını oldukça artırmıştır. Bu açıdan Etiyopya eşsiz bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü IV. yüzyılda Hıristiyanlığı benimseyen ve Ortodoks bir geleneğe sahip olan Etiyopya, dış dünya ile bağlantısını kopararak ve zamanla kendisine has bir kimlik ve kültür kurarak dışardan gelen her türlü fikir ve akımları reddetmiştir. Bu kapalı yapıdan olumsuz manada etkilenen kesimlerden biri de hiç şüphesiz Batılı misyonerler olmuştur. Fakat onlar azimli ve istikrarlı faaliyetleri sonunda Protestanlığı, nihayetinde Etiyopya'da etkin bir konuma getirebilmişlerdir. Bu tezde, Protestan misyonerlerin nasıl ve hangi aşamalar sonunda başarılı oldukları sosyal ve tarihsel açıdan ele alınıp incelenmektedir.
Protestan Missions in the continent of Africa have gained a lot of members and increased their numbers in consequence of their activities extended for centuries. In this respect, Ethiopia is a unique case for researchers. Because Ethiopia adopting Christianity in the IV. century and having the Orthodox tradition had rejected any kind of thoughts by breaking off its relation with external world and constituting an idiosyncratic identity and culture. Western missionaries undoubtedly had suffered a lot from this situation. However, they eventually could take Protestantism into an efficient position due to determined and consistent activities. In this thesis, how and why Protestant missionaries succeed has been examined in detail in terms of social and historical perspective.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1955
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459886.pdf3.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons